Одлука о распореду дежурних апотека

 РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-629/20
Датум: 30.12.2020. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

  ОДЛУКУ
    О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека у вријеме јануарских празника и недјељом утврђено је у времену од 07 до 15 часова, а  путем приправности  у времену од 15 до 07 часова, наредног дана.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ  

       07-15 часова

   РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ

15-07 часова наредног дана

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“ 1.      јануар  2021. године

 

1/2  јануар 2021. године
ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча 2.      јануар 2021. године

 

2/3 јануар 2021. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“ 3.      јануар 2021. године

 

3/4 јануар 2021. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“ 6.   јануар 2021. године 6/7 јануар 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“ 7.   јануар 2021. године 7/8 јануар 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ 9.   јануар 2021. године 9/10 јануар 2021 године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“ 10. јануар 2021. године 10/11 јануар 2021 године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча 14. јануар 2021. године 14/15 јануар 2021. године

 

ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА“ 17. јануар 2021. године 17/18 јануар 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“ 24. јануар 2021. године 24/25 јануар 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча 31. јануар 2021. године 31. јануар/1. фебруар  2021. године
     

 

 III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                        Милан Вукадиновић     

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »