ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА : Доставити бројеве текућих рачуна ради исплате изборних накнада

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА  ФОЧА 
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА 

Ф О Ч А 

Број:  031 – 60 / 20
Фоча, 09.12.2020. године    

 

Предмет:  Обавјештење.-

Општинска изборна комисија Фоча обавјештава лица која су учествовала у активностима Локалних избора 2020. године, именована у својству чланова или замјеника чланова бирачких обора, мобилних тимова или посебних мобилних тимова, да су дужна Општинској изборној комисији Фоча доставити бројеве текућих рачуна, ради исплате новчане накнаде за рад у саставу органа за спровођење Локалних избора.

Позивају се лица која нису доставила бројеве текућих рачуна да то ураде у наредном периоду, јер не постоји могућност исплате накнаде у готовом новцу.

Доказ о броју текућег рачуна може се прихватити само у писаној форми, као што је потврда пословне банке о текућем рачуну корисника или копија банковне картице, која гласи на име корисника новчане накнаде.

Доказ са евиденцијом броја текућег рачуна доставља се Општинској изборној комисији Фоча или руководиоцу Центра за бирачки списак, у току радног времена Општинске управе Општине Фоча.

 

С поштовањем, 

                                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

                                                                                                                                  Бранимир  Радовић

 

01 IZBORI
Подели

Наши пријатељи

Translate »