ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗБОРУ, ДОДЈЕЛИ И ПРИХВАТАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ФОЧА

ОПШТИНА  ФОЧА

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА

Секретар  Скупштине  Општине  Фоча

 

Фоча,12. јануара 2021. године

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О  ИЗБОРУ,  ДОДЈЕЛИ  И  ПРИХВАТАЊУ  МАНДАТА  ОДБОРНИКА 

У  СКУПШТИНИ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

           

 

У складу са Одлуком Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о расписивању и одржавању Локалних избора 2020. године и Одлуком о одгађању Локалних избора 2020. године, у Општини Фоча, која је евидентирана као Основна изборна јединица 166 Б Фоча, дана 15. новембра 2020. године одржани су Локални избори за састав Скупштине Општине Фоча у новом мандату 2020 – 2024. године.

Одлуком о утврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, од 05.12.2020. године, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је утврдила и објавила резултате Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године.

Након истека рока за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је донијела Одлуку о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, број: 05-1-07-1-1333-1/20, од 15.12.2020. године (у даљем тексту: Одлука), којом је потврдила резултате Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године.

Одлуком су потврђени резултати избора за скупштине општина и градова у Босни и Херцеговини, међу којим је обухваћена и Скупштина Општине Фоча.

Саставни дио Одлуке представља Извјештај о резултатима гласања са табеларним приказом резултата гласања за сваки изборни ниво, по свим основним изборним јединицама, бирачким мјестима, политичким субјектима и кандидатима, па тако и за Општину Фоча и Скупштину Општине Фоча, са додијељеним мандатима и именима кандидата унутар политичких субјеката којим је додијељен мандат одборника Скупштине.

 

Према наведеном Извјештају Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, у Основној изборној јединици 166 Б Фоча евидентирано је 17.180 бирача, који су могли остварити право гласа на 35 редовних бирачких мјеста.

За ниво Скупштине Општине Фоча евидентирано је укупно 9.529 важећих гласачких листића, према структури: редовни – 9.114, пошта – 58, одсуство, мобилни тим и дипломатско – конзуларна представништва – 351 и потврђени – 6.

Евидентирано је укупно 328 неважећих гласачких листића, по структури: неважећи празни листићи – 59 и неважећи листићи по другим критеријумима – 269.

 

Састав Скупштине Општине Фоча, која према изборним прописима и Статуту Општине Фоча има 25 одборника, у новом сазиву и мандату 2020 – 2024. године чини девет политичких субјеката, односно одборници који су освојили мандате и који политички дјелују у саставу сљедећих политичких субјеката.

  1. Савез независних  социјалдемократа – СНСД – Милорад  Додик је освојио укупно 2.938 гласова и осам мандата одборника: Павловић Дејан, Марић Вељко, Рашевић Весна, Марић Радмил, Бојат Миомир, Вуковић Никола, Милић Милош и Николић Милан.
  2. СДС – Српска демократска  странка је освојила 1.502 гласа и четири мандата одборника: Достић Миливоје, Бодирога Душан, Бодирога Огњен и Кунарац Предраг.
  3. Демократски савез –  ДЕМОС је освојио 1.151 глас и три мандата одборника: Стојановић Споменко, Лазовић Немања и Драшковић Срђан.
  4. ДНС –  Демократски  народни  савез је освојио 903 гласа и три мандата одборника: Ивановић Крсто, Мастило Гордан и Костић Милорад.
  5. СПС –  Социјалистичка  партија  Српске – „Будућност  Српске“ је освојила 651 глас и два мандата одборника: Елез Петар и Голијанин Снежана.
  6. Социјалистичка партија је освојила 594 гласа и два мандата одборника: Костовић Благојевић Слађана и Дракул Сања.
  7. Уједињена Српска је освојила 455 гласова и један мандат одборника: Матовић Мирослав.
  8. Народни демократски покрет је освојио 393 гласа и један мандат одборника: Елез Оливера.
  9. СДА –  Странка  демократске  акције је освојила 390 гласова и један мандат одборника: Спахић Изет.

 

Увјерења о избору и додјели мандата одборника Скупштине Општине Фоча са пратећом документацијом преузета су од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине дана 22.12.2020. године.

Дана 23.12.2020. године, изабраним одборницима су подијељена појединачна увјерења о избору и додјели мандата, са обрасцем Изјаве о прихватању / одбијању мандата и потврде о Пријему Увјерења о додјели мадата, уз позив и обавезу да се у року од седам дана изјасне о прихватању додијељеног одборничког мандата и попуне Изјаву о прихватању / одбијању мандата.

Мандате у Скупштини Општине Фоча прихватила су 23 одборника.

 

Мандате одборника у Скупштини Општине Фоча нису прихватили: Стојановић Споменко (ДЕМОС) и Елез Оливера (НДП).

Сходно предњем, Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је спровела поступак и ове мандате додијелила сљедећим најбоље рангираним кандидатима са листе ових политичких субјеката, а то су:

–  Кунарац  Сребренко, редни број 4, Демократски  савез  –  ДЕМОС и

–  Станојевић  Драгослав, редни број 2, Народни демократски покрет.

Скупштини Општине Фоча достављене су појединачне одлуке о додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату и увјерења о додјели мандата одборника у Скупштини Општине Фоча.

 

Извјештај је састављен на основу непосредног увида у сљедећу релевантну документацију која свједочи о неспорним чињеницама о додјели одборничких мандата у Скупштини Општине Фоча, коју чини:

–  Одлука Централне изборне комисије Босне и Херцеговине о потврђивању и објављивању резултата Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године, број: 05-1-07-1-1571-1/16, од 01.11.2016. године,

–  Извод из потврђених резултата за Скупштину Општине Фоча, према броју освојених мандата политичких субјеката,

– Извод из потврђених резултата за Скупштину Општине Фоча према мандатима одборника,

–  појединачна Увјерења о избору и додјели мандата одборника у Скупштину Општине Фоча на Локалним изборима 2020. године, 25 комада,

–  потврде о Пријему Увјерења о додјели мандата, 25 комада,

–  појединачне Изјаве о прихватању / одбијању мандата, 25 комада,

–  одлуке о додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату, 2 комада,

– појединачна Увјерења о додјели мандата сљедећим квалификованим кандидатима за одборнике у Скупштину Општине Фоча, 2 комада.

 

 

СЕКРЕТАР

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Бранимир  Радовић

 

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »