Позив за Другу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча – петак, 29.1.2021. године

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А 

 

Број:  01 – 013 – 2 / 21

Фоча, 22.1.2021. године  

 

ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

На основу члана 46. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м    

 

ДРУГУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

           

Друга редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у петак, дана 29.  јануара  2021.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

 

За Другу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Првој сједници, одржаној 21. јануара 2021. године, као приједлог утврдио сљедећи       

 

 

ДНЕВНИ   РЕД 

           

  1. Записник са Прве – конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, у мандату 2020 – 2024. године, одржане 13.1.2021. године,
  2. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години,
  3. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2021. годину,
  4. Одборничка питања,
  5. Иницијативе одборника,
  6. Текућа питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                     Срђан  Драшковић  

 

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »