Општина Фоча

Позив за Другу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча – петак, 29.1.2021. године

advanced divider

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А 

 

Број:  01 – 013 – 2 / 21

Фоча, 22.1.2021. године  

 

ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

На основу члана 46. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м    

 

ДРУГУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

           

Друга редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у петак, дана 29.  јануара  2021.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

 

За Другу редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Првој сједници, одржаној 21. јануара 2021. године, као приједлог утврдио сљедећи       

 

 

ДНЕВНИ   РЕД 

           

  1. Записник са Прве – конститутивне сједнице Скупштине Општине Фоча, у мандату 2020 – 2024. године, одржане 13.1.2021. године,
  2. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Фоча по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2021. години,
  3. Приједлог одлуке о висини стопе пореза на непокретности на територији општине Фоча за 2021. годину,
  4. Одборничка питања,
  5. Иницијативе одборника,
  6. Текућа питања.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                     Срђан  Драшковић  

 

advanced divider

Вијести

Translate »