Позив за ЧЕТВРТУ редовну сједницу Скупштине Општине Фоча – сриједa, 31. марта 2021.године

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А

 

Број:  01 – 013 – 4 / 21

Фоча, 24.3.2021. године

ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

 

На основу члана 46. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м

 

 

ЧЕТВРТУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

Четврта редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у сриједу, дана 31.  марта  2021.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

 

За Четврту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Трећој сједници, од 22. марта 2021. године, као приједлог, утврдио сљедећи

 

ДНЕВНИ   РЕД 

 

 1. Записник са Треће редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.2.2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Треће редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 26.2.2021. године,
 3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 4. Приједлог одлуке о извршењу буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 5. План рада Општинске управе Општине Фоча за 2021. годину,
 6. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2021. годину,
 7. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2021. годину,
 8. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2021. годину,
 9. Приједлог програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2021. годину,
 10. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2021. годину,
 11. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2021. годину,
 12. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2021. годину,
 13. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2020. години,
 14. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 15. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2021. годину,
 16. Приједлог одлуке о платама функционера Општине Фоча,
 17. Приједлог одлуке о новчаној накнади одборника и чланова радних тијела Скупштине Општине Фоча,
 18. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама,
 19. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,
 20. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег вртића „Чика Јова Змај“ Фоча,
 21. Извјештаји за период јануар – децембар 2020. године о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча:

1)  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,

2)  Тржишна инспекција,

3)  Урбанистичко – грађевинска инспекција,

4)  Водна инспекција,

5)  Комунална полиција,

 1. Извјештај о раду и пословању Центра за културу и информисање Фоча за 2020. годину,
 2. Програм рада Центра за културу и информисање Фоча за 2021. годину,
 3. Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2020. годину,
 4. Програм рада Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча за 2021. годину,
 5. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2020. годину,
 6. Програм рада Јавне установе Центар за социјални рад Фоча за 2021. годину,
 7. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2020. годину,
 8. Програм рада Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча за 2021. годину,
 9. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2020. годину,
 10. Програм рада Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча за 2021. годину,
 11. Разрјешење и избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча:

1)  Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу оставке,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,

 1. Одговори на одборничка питања,
 2. Одборничка питања,
 3. Иницијативе одборника,
 4. Текућа питања.

 

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

                                                                                                     Срђан  Драшковић

 

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »