ОПШТИНА ФОЧА

Радно вријеме дежурних апотека

advanced divider

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-46/21
Датум: 02.03.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
О  РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

 

I

Радно вријеме дежурних апотека недјељом утврђено је у времену од 07-15 часова, а  путем приправности  у времену од 15-07 часова, наредног дана.

II

Утврђује се распоред дежурних апотека како слиједи:

НАЗИВ АПОТЕКЕ     РАДНО ВРИЈЕМЕ  

      од 07-15 часова

   РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ

од  15-07 часова наредног дана

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра

7.  март 2021. године 7/8 март 2021. године

 

ЈЗУ „АПОТЕКА“ Фоча,

Ул. Краља Петра

14. март 2021. године

 

14/15 март 2021. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“ број 22,

Ул. Краља Петра

21. март 2021. године 21/22 март 2021. године

 

ЈЗУ „EXPERA PHARMACY“

број 24,

Ул. Краља Петра

28.  март 2021. године 28/29 март 2021. године

 

III

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

IV

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић     

advanced divider

Вијести

Translate »