Регресирано дизел гориво за прољећне и јесење радове 2021. године

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, одсјек за пољопривреду обавјештава све пољопривредне произвођаче који посједују обрадиве површине уписане у Регистар пољопривредних газдинстава, да имају право на регресирано дизел гориво за прољећне и јесење радове у пољопривреди у количини од   100 l/ha.

Рок за ажурирање података у Регистру пољопривредних газдинстава за регресирано гориво је до 30.03.2021. године.

Такође, подсјећа све пољопривредне произвођаче на обавезу ажурирања података у Регистру пољопривредних газдинстава и Регистру корисника подстицајних средстава за развој пољопривреде и села у Републици Српској што је један од услова за остваривање права на кориштење новчаних подстицаја.

Носиоци породичних пољопривредних газдинстава обавезни су Пореској управи Републике Српске пријавити обавезу доприноса за 2020. годину у складу са прописима о доприносима, те измирити обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за 2020. годину у складу са прописима о противградној заштити.

Пољопривредна газдинства уписана у Регистар газдинстава сваке године, од 1. јануара до 15. маја, обавезно пријављују надлежној организационој јединици АПИФ-а податке о начину коришћења регистрованог земљишног посједа, тј. податке о засијаним, односно засађеним пољопривредним културама на регистрованом пољопривредном земљишту и врстама и тренутном бројном стању сточног фонда.

Ово прописује Уредба о упису у Регистар, а упис и вођење регистра обавља Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ). Упис у Регистар газдинстава или у Регистар корисника добровољан је и бесплатан.

Породично газдинство уписује се у Регистар газдинстава као комерцијално или као некомерцијално газдинство.

 

 

                                                                                                       Шеф одсјека за пољопривреду

                                                                                                          Гордан Дракул

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »