Обавјештење БН телевизија

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА
Ф О Ч А

Број: 01-013- 8/21
Фоча, 12.4.2021. године

БН ДОО РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА БИЈЕЉИНА
Улица Лазе Костића број 146.
76 300 Бијељина

 

 

Предмет:  Обавјештење.-

 

Поштовани,

 

У прилогу БН телевизије од 07.04.2021. године, под насловом: „Власт забранила тонско и видео снимање скупштине“, изнијети су нетачни наводи о раду Скупштине Општине Фоча који су могли створити или су код неупућених грађана створили погрешан утисак о јавности рада овог органа.

На Четвртој редовној сједници, од 31. марта 2021. године, Скупштина Општине Фоча је, на приједлог предсједника Скупштине, донијела закључак којим је предвиђено да било који учесник сједнице (одборник, представник извршне власти или гост) „не може, без овлашћења Скупштине, Колегијума или предсједника Скупштине, у својој режији или за своје потребе посебним уређајима вршити“ тонско снимање сједнице, фотографско или видео снимање сједнице и објављивање неовлашћених тонских, фотографских или видео снимака на друштвеним мрежама. Извјештај у прилогу БН телевизије није садржавао пуни садржај и услове забрањених радњи и активности учесника сједнице, па се из наслова прилога може закључити и прихватити упрошћено размишљање и порука која не одговара истини.

 

Све сједнице Скупштине Општине Фоча се тонски снимају, па тако о свакој сједници Скупштине постоји званичан тонски запис.

Сједнице Скупштине се преносе у директном радио преносу преко Радија Фоче. Ова дугогодишња пракса је једино била прекинута, у краћем временском периоду, због промјене мјеста одржавања Скупштине, усљед обавезе примјене епидемиолошких мјера и непостојања организационо – техничких услова, тако да није било радио преноса са четири сједнице из претходног сазива и прве сједнице новог сазива Скупштине.

Сваки одборник, учесник сједнице или заинтересовано лице може добити аудио снимак са сједнице Скупштине.

 

Предметни закључак има за циљ да уведе више реда на сједницама Скупштине и да сваки вид јавности рада Скупштине добије званични карактер, а све у циљу заштите угледа и достојанства Скупштине Општине Фоча, међусобног уважавања одборника и осталих учесника сједнице.

Тако је сваком учеснику сједнице и заинтересованом лицу признато право на „увид у службени тонски или видео снимак и њихово коришћење“, као што је предвиђено у тачки 4. Закључка, који вам достављамо у прилогу.

 

Нису тачни ни наводи да се БН телевизија обраћала предсједнику Скупштине, али да „он није одговорио на постављена питања“, па би сваки неупућени грађанин у вези тог питања могао извести закључак који не одговара истини.

А истина је да предсједник Скупштине није добио позиве путем службеног телефона или меил адресе, нити је одбио да одговори на „постављена питања“ јер није могао одговорити на питања која нису ни била постављена.

 

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »