Позив за ПЕТУ редовну сједницу Скупштине Општине Фоча – 29. априла 2021. године

РЕПУБЛИКА  СРПСКА

ОПШТИНА  ФОЧА

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

Ф О Ч А

 

Број:  01 – 013 – 5 / 21

Фоча, 22.4.2021. године

 

ОДБОРНИЦИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА

 

На основу члана 46. став 1. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и члана 99. став 1. и члана 100. Пословника Скупштине Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 14/17),  с а з и в а м

 

ПЕТУ  РЕДОВНУ  СЈЕДНИЦУ 

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  ФОЧА 

 

Пета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 29.  априла  2021.  године, у сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10,00  часова.

 

За Пету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Четвртој сједници, од 20. априла 2021. године, као приједлог, утврдио сљедећи

 

ДНЕВНИ  РЕД

 

 1. Информација о реализацији закључака са Четврте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31.3.2021. године,
 2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину,
 3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину,
 4. 4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча,
 5. Извјештај Начелника Општине Фоча о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину,
 6. 6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
 7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,
 8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину,
 9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину,
 10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину,
 11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020 годину,
 12. Извјештај о раду Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча за 2020. годину,
 13. Приједлог одлуке о додјели награда и признања Општине Фоча за 2021. годину,
 14. Разрјешење и избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча:

1)  Разрјешење једног члана Општинске изборне комисије Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Фоча,

3)  Избор и именовање предсједника Општинске изборне комисије Фоча,

 1. Разрјешење службеника на руководећим радним мјестима Општинске управе Општине Фоча по основу истека мандата:

1)  Вршилац дужности секретара Скупштине Општине Фоча,

2)  Вршилац дужности начелника Одјељења за општу управу,

3)  Вршилац дужности начелника Одјељења за финансије,

4) Вршилац дужности начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,

5)  Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове,

6) Вршилац дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,

 1. Избор и именовање секретара Скупштине Општине Фоча,
 2. Избор и именовање службеника на руководећим радним мјестима Општинске управе Општине Фоча:

1)  Начелник Одјељења за општу управу,

2)  Начелник Одјељења за финансије,

3)  Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности,

4) Начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове,

5)  Начелник Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију,

 1. Разрјешење и избор и именовање органа Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по закључку Скупштине Општине Фоча:

1)  Разрјешење директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

2) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

3)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

4)  Избор и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

 1. Разрјешење и избор и именовање органа Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча по закључку Скупштине Општине Фоча:

1)  Разрјешење директора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,

2) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,

3) Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,

4) Избор и именовање вршилаца дужности чланова Управног одбора Туристичка организација Општине Фоча,

 1. Извјештаји Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча:

1)  Извјештај о раду и пословању Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча за 2020. годину,

2)  План санације и пословања Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,

 1. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за 2020. годину,
 2. Информација о стању и пословању предузећа у области водоснабдијевања,
 3. Информација о стању и пословању предузећа у области комуналних услуга,
 4. Информација о стању у области рјешавања депоније отпада,
 5. Информација о реализацији иницијатива одборника,
 6. Одговори на одборничка питања,
 7. Одборничка питања,
 8. Иницијативе одборника,
 9. Текућа питања.

 

С поштовањем,

 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »