Састанак са Удружењем изборних званичника у БиХ

Удружење изборних званичника у БиХ имплементира пројекат под називом „Партиципативно буџетирање“ од 01. јануара до 31. децембра текуће године. Ради се о иницијатива која се проводи у сарадњи са Међународном организацијом за миграције (ИОМ). у оквиру пројекта Подршка младима у локалним заједницама у БиХ, који подржава Влада Уједињеног Краљевства.

На састанку начелника општине Милана Вукадиновића, предсједника Скупштине општине Срђана Драшковића са представницим пројекта, разговарано је  о могућностима Удружења изборних званичника у БиХ када су у питању активности за створањем повољног окружење за активно учествовање и узајамну сарадњу грађана, политичких представника и државних службеника.

Важан фактор за учешће грађана у јавном животу заједнице јесте да им се да могућности да буду дио процеса  у доношењу одлука. Циљ је да се млади ангажују у разматрању и доношењу одлука у расподјели удјела у општинском јавном будџету.

Представници пројекта истакли су да им је примарни циљ укључивање грађана у процес одлучивања на локалном нивоу. Принцип партиципативног буџетирања (ПБ) може побољшати транспарентност рада, док грађани кроз овај процес могу понудити своје идеје и пројекте које сматрају корисним за заједницу и мисле да би требали бити подржам кроз буџет опшине.

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »