Пројектно подручје Плужине – Фоча има потенцијала за развој спелеологије као новог туристичког производа. На подручју ових општина налази се више пећина, од којих су поједине јединствене на овим просторима, како по цртежима који највероватније потичу још из Бронзаног доба, тако и по пећинском накиту и другим значајним обележјима.

Ова активност укључује идентификацију пећина у Плужинама и Фочи, израду студије о спелеолошким истраживањима у обје општине, уређење пећина за туристичку валоризацију и израду промотивног материјала.

Детаљније:

Израђена студија истраживања спелеолошких објеката на подручју општина Плужине и Фоча

Студија:

Студија истраживања спелеолошких објеката на подручју општина Плужине и Фоча

Translate »