ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА ЗА ЈУН 2021. ГОДИНЕ

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Ф  О  Ч  А

Број: 02-014-185
Датум: 03.06.2021. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине Фоча, доноси

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ АПОТЕКА НЕДЈЕЉОМ

 

I

Радно вријеме апотека недјељом утврђено је у времену од 09-14 часова.

II

Апотеке које имају више продајних мјеста могу одредити распоред  својих дежурних апотека недјељом у утврђеном времену.

III

 Ово Одлука  ступа на сангу даном доношења.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић     

Подели

Наши пријатељи

Translate »