Нацрт стратегије развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године

Скупштина Општине Фоча, на Шестој редовној сједници, дана 17. 6. 2021. године, усвојила је Нацрт стратегије развоја социјалног становања у општини Фоча за период 2021 – 2030. године.

  1. У вези овог нацрта стратегије одржаће се јавна расправа у трајању од 30 дана.
  2. За организовање и спровођење јавне расправе из тачке 2. овог закључка задужује се Начелник Општине Фоча и Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове Општинске управе Општине Фоча.
  3. Задужује се предлагач да, након спроведене јавне расправе, а приликом израде текста приједлога стратегије, узме у разматрање приједлоге, примједбе и мишљења који су дати у току јавне расправе и скупштинске расправе о овом нацрту стратегије.
  4. Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Фоча.

Фоча, 17. 6. 2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Срђан Драшковић

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »