Позив за Седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 22.7.2021. године

Седма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 22.  јула  2021.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

 

За Седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Шестој сједници, од 13. јула 2021. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

 1. Записник са Шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Шесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 17. 6. 2021. године,
 3. Приједлог Стратегије развоја социјалног становања општине Фоча за период 2021 – 2030. године,
 4. Приједлог одлуке о приступању изради плана парцелације за Пословну зону Ливаде, у Фочи,
 5. Приједлог одлуке о приступању изради регулационог плана за дио насеља Доње Поље – Студентски дом број 2,
 6. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Душаново“,
 7. Приједлог одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча,
 8. Приједлог одлуке о административним таксама,
 9. Извјештаји за период јануар – јун 2021. године о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча:

1)  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,

2)  Тржишна инспекција,

3)  Урбанистичко – грађевинска инспекција,

4)  Водна инспекција,

5)  Комунална полиција,

 1. Разјешење и избор нових чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча:

1)  Комисија за буџет и финансије,

2)  Савјет за културу,

3)  Одбор за регионалну и међународну сарадњу,

 1. Информација о обављеној ревизији Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске у Општини Фоча, са акционим планом мјера за отклањање недостатака,
 2. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период јануар – јун 2021. године,
 3. Информација о примарној здравственој заштити на подручју општине Фоча,
 4. Информација о стању у области здравствене заштите и здравственог осигурања на подручју општине Фоча,
 5. Информација о активностима везаним за асфалтну базу у Индустријској зони „Брод на Дрини“ Фоча,
 6. Информација о стању запослености у општини Фоча, са посебним освртом на број запослених, „рад на црно“, уплату доприноса и друге показатеље,
 7. Информација о стању у области занатско – предузетничке дјелатности на подручју општине Фоча,
 8. Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде,
 9. Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча,
 10. Информација о стању у области борачко – инвалидске заштите на подручју општине Фоча,
 11. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензионера општине Фоча,
 12. Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча,
 13. Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Фоча,
 14. Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју општине Фоча,
 15. Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча,
 16. Информација о стању у области цивилне заштите на подручју општине Фочча,
 17. Информација о реализацији иницијатива одборника,
 18. Одговори на одборничка питања,
 19. Одборничка питања,
 20. Иницијативе одборника,
 21. Текућа питања.

 

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак представљају тачке: 29, 30. и 31. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

Приједлог за тачку број: 10. Разјешење и избор нових чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча биће достављен након одржане сједнице Комисије за избор и именовање.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

 Срђан  Драшковић

Подели

Наши пријатељи

Translate »