НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 1“ (пета одлука о измјени од усвајања ревизије плана број: 01-022-77/21 од 17.06.2021. године), чији су инвеститори Лугоњић Давор и Њуховић Гордана из Фоче

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1-42 9/2021

Датум, 24.09.2021. године

 

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Центар 1“ (пета одлука о измјени од усвајања Ревизије плана) број: 01-022-77/21 од 17.06.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 1“ (пета
одлука о измјени од усвајања ревизије плана број: 01-022-77/21 од 17.06.2021. године),
чији су инвеститори Лугоњић Давор и Њуховић Гордана из Фоче

I

Нацрт Плана се ставља на јавни увид у времену од 24.09.2021до 25.10.2021.године . Нацрт плана се излаже у Шалтер сали општине Фоча што укључује и просторије Мјесне заједнице Центар I и у просторијама „РАДИС“д.о.о. Источно Сарајево који је носилац израде плана.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.

III

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

Подели

Наши пријатељи

Translate »