Позив и радни материјали за Осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 30.9.2021. године

Осма редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 30.  септембра  2021.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10.00  часова.

 

 

За Осму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Седој сједници, од 21. септембра 2021. године, утврдио сљедећи

 

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

 

 1. Записник са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 22. 7. 2021. године,
 3. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2021. године,
 4. Нацрт ребаланса буџета Општине Фоча за 2021. годину,
 5. Приједлог одлуке о приступању изради Стратегије безбједности друмског саобраћаја општине Фоча за период 2022 – 2031. године,
 6. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена),
 7. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
 8. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча,
 9. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,
 10. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,
 11. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,
 12. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,
 13. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину,
 14. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2021/2022. годину,
 15. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање Фоча:

1)  Разрјешење директора Центра за културу и информисање Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање Фоча,

 1. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча:

1)  Разрјешење директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,

 1. Разрјешење директора и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча:

1)  Разрјешење директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

 1. Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе Средњошколски центар Фоча у име Општине Фоча као јединице локалне самоуправе,
 2. Измјена Листе одборника Скупштине Општине Фоча за закључивање брака на подручју општине Фоча,
 3. Информација о упису дјеце у први разред основне школе у школској 2021/2022. години,
 4. Информација о упису ученика у први разред средње школе у школској 2021/2022. години,
 5. Информација о стипендирању студената у школској 2020/2021. години,
 6. Одговори на одборничка питања,
 7. Одборничка питања,
 8. Иницијативе одборника,
 9. Текућа питања.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК

 СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Подели

Наши пријатељи

Translate »