РЈЕШЕЊЕ О ОВЈЕРИ КАНДИДАТСКИХ ЛИСТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА

Ф О Ч А

 

Број: 031 – 9/ 21

Фоча, 24. 09. 2021. године

 

На основу члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), тачке 22. а у

вези т. 15, 16, 17. и 20. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 122/12 и 31/13) и т. V и X, а у вези t. VIII, IX и XI Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21), у предмету одлучивања о овјери кандидатских листа за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча 2021. године, Општинска изборна комисија Фоча, на Другој сједници, дана 23. 09. 2021. године, д о н о с и

1)  За избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, који ће се одржати 03. 10. 2021. године, извршена је овјера кандидатских листа овлашћених предлагача, према редном броју, шифри и називу бирачког мјеста, називу савјета мјесне заједнице, презимену и имену кандидата, ознаци његовог предлагача, а према редослиједу који је утврђен у поступку жријебања предлагача за додјелу мјеста у бирачким одборима, на начин као што слиједи:

РЈЕШЕЊЕ

О ОВЈЕРИ КАНДИДАТСКИХ ЛИСТА ЗА

ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА 2021. ГОДИНЕ

 

 1. Б 001 ЦЕНТАР  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Центар   
 2. ПУХАЛО  НЕНАД  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. КРУНИЋ  МАРКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ПЉЕВАЉЧИЋ  МИЛЕНКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ПОЈУЖИНА  СПОМЕНКА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ШОЛАЈА  САЊА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. НИКОЛИЋ  НАТАША  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ДРАКУЛИЋ  ДАРКО   –   Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 9. ДИВЧИЋ  ГОРАН  –  Социјалистичка  партија,
 10. КОВАЧЕВИЋ  БРАНКА  –  Уједињена  Српска,
 11. БОДИРОГА ОГЊЕН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. ВЛАДИЧИЋ МИЛИНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. ДРАКУЛ ДРАГАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. ЕЛЕЗ ЈЕЛЕНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 15. МИЛЕТИЋ ОЉЕГ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 16. ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 17. ПАПРИЦА БОЈАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 18. МИЈОВИЋ ГОРАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 002  ГОРЊЕ  ПОЉЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Горње  Поље  
 2. РАШЕВИЋ  МИТАР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ЧАНЧАР  МАРИЈА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЈОЈИЋ  СПАСОЈЕ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ТОДОРОВИЋ  АЛЕКСАНДАР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. БЛАГОЈЕВИЋ  АЛЕКСАНДРА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. ПАПРИЦА  АНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ВУКАДИНОВИЋ  ЊЕГОШ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 9. ПЉЕВАЉЧИЋ  МАРИНА  –  Уједињена  Српска,
 10. ПАВЛОВИЋ  СВЈЕТЛАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 11. МАСТИЛО СОЊА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. КОЦИЋ ИВАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. ДУЊИЋ ГОЈКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. ГОВЕДАРИЦА РАНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 15. БЛАГОЈЕВИЋ НИКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 16. ПОПОВИЋ МИРЈАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 17. МИЉАНОВИЋ МЛАДЕН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 003 ДОЊЕ  ПОЉЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Доње  Поље
 2. КРУНИЋ  ВИОЛЕТА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ПЉЕВАЉЧИЋ  ДРАГОСЛАВ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЈОЈИЋ  СЛОБОДАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ЂЕВИЋ  РАЈКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ЕЛЕЗ  ЈОВАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7.    ТРИФКОВИЋ  ДАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ЗЕЛОВИЋ  ЧЕДО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 9. ДРАГИЧЕВИЋ  МИЛЕНКО  –  Социјалистичка  партија,
 10. ЈОВАНОВИЋ  ДРАГИША  –  Социјалистичка  партија,
 11. КРУНИЋ ЂОРЂЕ  –  Уједињена  Српска,
 12. ЂОРЂЕВИЋ СЛАВКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. ВУЈИЧИЋ ЉИЉАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. ЈЕГДИЋ РАДИВОЈЕ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 15. МАРИЋ КРИСТИНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 16. КОСТИЋ ДАНКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 17. МИЛЕТИЋ РАДМИЛО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 18. КРУНИЋ СЛОБОДАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 19. БАБИЋ ДРАГАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 20. ДОБНИК ЖЕЉКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 21. АНЂЕЛИЋ КАМЕНКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 004 ДУШАНОВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Душаново
 2. КУЛИЋ  МОМИР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ПЉЕВАЉЧИЋ  МИЛОМИР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ПЕТРОВИЋ  НИНОСЛАВА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. СЕКУЛОВИЋ  НЕМАЊА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ДОСТИЋ  МАРИНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. ВРЕЋО  ВАСО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ПЉЕВАЉЧИЋ  ЗОРА  –  Социјалистичка  партија,
 9. ПЕЈОВИЋ  ЈЕЛЕНА  –  Социјалистичка  партија,
 10. ПЉЕВАЉЧИЋ  МИЛОМИР  –  Уједињена  Српска,
 11. ПЉЕВАЉЧИЋ МИЛКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. ИВАНОВИЋ ЈЕЛЕНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. ТРИФКОВИЋ ЖАРКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 15. ДРАКУЛ ТИЈАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 16. РУЖИЋ МИЛАНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 17. ШОЛАЈА ВЛАДИМИР  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 005 ЛАЗАРЕВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Лазарево
 2. ШИФОРИЈА  КОВАЧ  АНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. БУРИЛО  ЧЕДОМИР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ТРИВУН  МИЛАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ЈАКИЋ  МИЛОШ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ЗЕЧЕВИЋ  МИОДРАГ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. СТЕВАНОВИЋ  МИРА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ЗЕЧЕВИЋ  МИЛЕНКО  –  Социјалистичка  партија,
 9. РАДОВИЋ  МИОДРАГ  –  Социјалистичка  партија,
 10. ВЛАШКИ  ДРАГОСЛАВ  –  Уједињена  Српска,
 11. ЂОКОВИЋ ГОРАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. ОСТОЈИЋ РАДМИЛА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. МИЛАНОВИЋ МИРОСЛАВ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. КУНАРАЦ ПРЕДРАГ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 15. РУЖИЋ ЗДРАВКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 16. ЗЕЧЕВИЋ ИВАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 006 БРОД   –   Савјет  Мјесне  заједнице  Брод
 2. ЈЕВТОВИЋ  ЈАЊА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ЈОЈИЋ  ДУШКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. МАРИЋ  НАДА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. МИЛЕТИЋ  НЕБОЈША  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ОСТОВИЋ  МИЛИЦА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. АЋИМОВИЋ  МИЛОШ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. ВУКАДИНОВИЋ  БРАНЕ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 9. КУЈУНЏИЋ  МИЛИВОЈЕ  –  Социјалистичка  партија,
 10. МАЈДОВ  ЗОРИЦА  –  Уједињена  Српска,
 11. КАЛАЈЏИЋ РАДОВАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. РАКИЋ НЕБОЈША  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 13. ЋОСОВИЋ ДРАГОМИР  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 14. ЈАНКОВИЋ РАТКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 15. МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 16. ТОМИЋ НЕДЕЉКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 007 МИЉЕВИНА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Миљевина
 2. БИЛИНАЦ  САЊА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ФИЛИПОВИЋ  АНЂЕЛА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЕЛЕЗ  СВЕТЛАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ПАВЛОВИЋ  БОРИСЛАВ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. МИЛУТИНОВИЋ  ЖЕЉКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. СТАНКОВИЋ  СИМО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 8. НОВАКОВИЋ  ПРЕДРАГ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 9. ДОЈЧИНОВСКИ  ТАЊА  –  Социјалистичка  партија,
 10. ФИЛИПОВИЋ  ДИМИТРИЈЕ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 11. КРСМАН НИКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. ПЕРИШИЋ СЛАВЕНКО  –  Група  грађана   Мјесне  заједнице  Миљевина,
 13. НИНКОВИЋ ВЛАДИМИР  –  Група  грађана  Мјесне  заједнице  Миљевина,
 14. ГОВЕДАРИЦА ДАЛИБОРКА  –  Група  грађана  Мјесне  заједнице  Миљевина,
 15. ВУКОВИЋ ВЕСНА  –  Група  грађана   Мјесне  заједнице  Миљевина,
 16. МЕЂО ДУШАН  –  Група  грађана  Мјесне  заједнице  Миљевина,
 17. ГОЛУБОВИЋ СТЕФАН  –  Група  грађана  Мјесне  заједнице  Миљевина,
 18. СКАКАВАЦ НИКОЛА  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 008 ОБИЛИЋЕВО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Обилићево
 2. ЛАЛОВАЦ  ЖАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ЧАНЧАР  ЗОРАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЧАНЧАР  БОРИВОЈЕ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. РАДОВИЋ  ДАРА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. КРУНИЋ  РАДОМИР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. КРУНИЋ  НЕМАЊА  –  Социјалистичка  партија,
 8. ПОПАДИЋ  СПОМЕНКА  –  Социјалистичка  партија,
 9. БОДИРОГА  ЗОРКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 10. КОСТИЋ  МИЛОРАД  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 11. ДРАКУЛ ДРАГАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. МИЛЕТИЋ ИВАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 009 ЛИВАДЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Ливаде
 2. ЂУРОВИЋ  МЛАДЕН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ВИЛОТИЋ  ЈЕЛЕНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. КУЛИЋ  ГОРДАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. РАДОВИЋ  МИЛАДИН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ПЕШИЋ  ДАРКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 7. СТЕВАНОВИЋ  МАЈА  –  Уједињена  Српска,
 8. МУМИНОВИЋ  ЈЕЛЕНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 9. ЛУЧИЋ  СЛАВИША  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 10. СИМОВИЋ  ДАРКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 11. ЂУРОВИЋ БРАНКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 12. РАДОВИЋ РЕЉА  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 010 РЈЕЧИЦА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Рјечица
 2. ШОЛАЈА БИЉАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ШКОБО ИГОР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЂОКОВИЋ МИРОСЛАВ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ПЕЈОВИЋ СТОЈАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 6. ВУКОВИЋ СЛАВА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 7. ИКОНИЋ РАНКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 8. БАБИЋ МИЛАДИНКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 9. ЧЕЧАР СЛАВКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 10. ИВАНОВИЋ НИКОЛА  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 011 ЈОШАНИЦА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Јошаница
 2. КУЛИЋ  МАРИЈАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. СИМЕУНОВИЋ  МИЛАДА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ШКИПИНА  БОРИВОЈЕ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. БАБИЋ  БОРИША  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. БЛАГОЈЕВИЋ  РАДИСЛАВ  –  Социјалистичка  партија,
 7. МАТОВИЋ  НЕДЕЉКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 8. ЧАНЧАР  МИЛОРАД  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 9. ВИЛОТИЋ  ЗОРА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 10. МАТОВИЋ  ЗОРАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 11. ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,

 

 1. Б 012 УСТИКОЛИНА  –  Мјесне  заједнице  Устиколина
 2. ВУКОВИЋ МАРКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ГАГОВИЋ МИЛАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. БЛАГОЈЕВИЋ БОРИСАВ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ГАГОВИЋ ДОБРИЦА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ВУКОВИЋ ИВАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,

 

 1. Б 013 КУТА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Кута
 2. БОДИРОГА  АЛЕКСАНДРА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ГРУБАЧИЋ  ВЈЕКОСЛАВА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. СТАНОЈЕВИЋ  МИЛАНКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. МИЛЕТИЋ  ГРУЈО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 6. ЂАЈИЋ  СЛАЂАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 7. МИЛЕТИЋ  ВЛАДИМИР  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 8. БОДИРОГА  ЛУКА  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 9. ГРУБАЧИЋ  БЛАЖЕНКА  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 10. МИЛЕТИЋ  ТРИВКО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,
 11. ЋОСОВИЋ БОЈАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 014 ЈЕЛЕЧ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Јелеч
 2. МУШАНОВИЋ ХАЛИЛ  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 3. БЕЋИРЕВИЋ ЕСАД  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 4. ХАЏИЋ ХАМО  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 5. ПАШОВИЋ САНЕЛА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 6. КАВАЗИЋ МУРТИЈА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 7. МИЈАНОВИЋ ЗДРАВКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 8. ЈОВОВИЋ РАДМИЛО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,

 

 1. Б 015 КОЗЈА  ЛУКА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Козја  Лука
 2. ЋУСКИЋ МИТАР  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ВУКОВИЋ МИЛИВОЈЕ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ВАСИЉЕВИЋ РАДОСЛАВКА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ХАЏИЋ ВАХИД  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 6. БЕГАНОВИЋ ФЕРИД  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 7. ТАБУЧИЋ АМИР  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 8. ЛЕПИР МУНЕВЕРА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 9. РЕБИЋ ЈОВО  –  Народна  партија  Српске,

 

 1. Б 016 КРАТИНЕ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Кратине
 2. ЧАУШЕВИЋ КЕМО  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 3. ПАЧАРИЗ СЕХИЈА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 4. ЧАУШЕВИЋ МУНИБ  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 5. КРАЈЧИН РАШИД  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 6. ЈЕЖ ХУРИЈА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,

 

 

 1. Б 017 ИЗБИШНО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Избишно
 2. КЕЧО АСИМ  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 3. ОРУЧ ЗАЈКО  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 4. БИБОВИЋ САМИР  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 5. МУСИЋ ХАСИБА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 6. МЕКИЋ РАМИЗА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,

 

 1. Б 018 ПОПОВ  МОСТ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Попов  Мост
 2. ИКОНИЋ  НЕНАД  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. КРШО  РАМО  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 4. ХАСАМБЕГОВИЋ  ЗАРИФА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 5. БУНДА  МУШАН  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 6. БАЈРОВИЋ  АЛИЈА  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 7. КРШО  НЕЏАД  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 8. ЏАМАЛИЈА  АЗЕМ  –  Удружење  грађана  Бошњака  повратника  „АЛАЏА“

Фоча,

 1. ВЕЈО  ФАТИМА  –  Удружење  грађана  Бошњака  повратника  „АЛАЏА“  Фоча,
 2. КРШО  РЕШАД  –  Удружење  грађана  Бошњака  повратника  „АЛАЏА“  Фоча,
 3. РАДОВИЋ МИЛЕНКА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 4. ШКОБО ТАТЈАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 5. ЈОЈИЋ РАЈКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,

 

 1. Б 019 ЧЕЛИКОВО  ПОЉЕ  – 

         Савјет  Мјесне  заједнице  Челиково  Поље

 1. ПЕЈОВИЋ САВО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 2. СТАРОВИЋ ДРАГАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. КРНОЈЕЛАЦ ИРМА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ПЕРИШИЋ ДРАГУТИН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ВИДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР  –  ДНС – Демократски  народни  савез,
 6. ВИДОЈЕВИЋ НАДА  –  ДНС – Демократски  народни  савез,
 7. ДРАКУЛ МИОДРАГ  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,

 

 1. Б 020 ДРАГОЧАВА  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Драгочава
 2. МИХАИЛОВИЋ ВУКАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. МАРИЋ ДУШАН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. МАРИЋ ИВАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. ПУХАЛАЦ РОДОЉУБ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. МИТРОВИЋ МОМЧИЛО  –  Уједињена  Српска,
 7. НОВОВИЋ АЛЕКСАНДАР  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 8. ИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 9. ЂУРИЧИЋ ЗОРАН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 10. ТОПАЛОВИЋ БОСИЉКА  –  СПС  –  Социјалистичка  партија  Српске  –

„Будућност  Сртпске“

 

 1. Б 021 ГОДИЈЕНО  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Годијено
 2. ЖИВАНОВИЋ ОБРЕН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. КЛИНАЦ ЗАХИР  –  СДА  –  Странка  демократске  акције,
 4. СТАНОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ  –  Народни  демократски  покрет,
 5. ПЉЕВАЉЧИЋ МИРОСЛАВ  –  Народни  демократски  покрет,
 6. КРУНИЋ ВЕРА  –  Народни  демократски  покрет,
 7. СИМОВИЋ РАДМИЛО  –  Народни  демократски  покрет,

 

 

 1. Б 022 ЗАВАИТ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Заваит
 2. СЕКУЛОВИЋ ВУКОЛА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. МАТОВИЋ РАДА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. БОЖОВИЋ ТРИВКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 5. МАРКОВИЋ РАДМИЛ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 6. ТЕШОВИЋ ДРАГАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 023 ЧЕЛЕБИЋИ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Челебићи
 2. ОСТОЈИЋ ПРЕДРАГ  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. БОДИРОГА МАРКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 4. РАДОВИЋ МИЛИША  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 5. ОСТОЈИЋ ИВКО  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 6. БЛАГОЈЕВИЋ ВИДОСАВА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 7. ЛЕЧИЋ ДОБРИЛО  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС,

 

 1. Б 024 МЕШТРЕВАЦ  –  Савјет  Мјесне  заједнице  Мештревац
 2. ЖИВАНОВИЋ ВУКОЈИЦА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 3. ДАВИДОВИЋ ДУШКО  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД,
 4. ЖИВАНОВИЋ МИЛИЈА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 5. ЖИВАНОВИЋ ОБРЕН  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,
 6. ЖИВАНОВИЋ СЛАЂАНА  –  СДС  –  Српска  демократска  странка,

 

2)  Према тачки 28.1. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице, редослијед кандидата за чланове Савјета мјесне заједнице на гласачком листићу утврдиће се по азбучном реду презимена и имена кандидата.

 

3)  Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на званичној интернет страници Општине Фоча и Општинске изборне комисије Фоча.

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Одлуком о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, број: 01-022-89/21 од 22. 07. 2021. године („Службени гласник Општине Фоча“, број 11/21, у даљем тексту: Одлука) Скупштина Општине Фоча је расписала изборе за избор чланова савјета 24 мјесне заједнице на подручју општине Фоча.

У чл. 8, 9. и 12. Одлуке предвиђени су услови за кандидовање за избор чланова савјета мјесних заједница, садржај кандидатске листе која мора садржавати одређене елементе, као и начин утврђивања коначне листе кандидата за чланове савјета мјесне заједнице.

У тачки 15. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице (у даљем тексту: Упутство) предвиђено је да предложени кандидат мора да испуњава сљедеће услове: да на дан расписивања избора има пребивалиште на подручју мјесне заједнице за чији се савјет кандидује и да је уписан у Централни бирачки списак.

У тачкама 16. и 17. Упутства предвиђено је да овлашћени предлагач може предложити највише онолико кандидата колико се бира чланова савјета за ту мјесну заједницу, а уколико се предложи већи број кандидата од броја који се бира, на коначну листу кандидата уврстиће се кандидати који су први по редослиједу предлагања.

У тачки 20. Упутства предвиђена је обавеза предлагача да приликом предлагања кандидата за чланове савјета мора водити рачуна o равноправној полној заступљености у складу са чланом 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини и територијалну заступљеност мјесне заједнице.

У складу са наведеним прописима, захтјеве за овјеру кандидатских листа за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча доставило је 12 влашћених предлагача: Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, СДА – Странка демократске акције, Удружење грађана Бошњака повратника „Алаџа“ Фоча, Социјалистичка партија, ДНС – Демократски народни савез, Уједињена Српска, СДС – Српска демократска странка, Социјалистичка партија Српске – „Будућност Српске“, Група грађана Мјесне заједнице Миљевина, Народна партија Српске, Народни демократски покрет и Демократски савез – ДЕМОС.

Након што је оцијенила да су све кандидатске листе допуштене и благовремене, достављене од стране овлашћених предлагача, на одговарајућим обрасцима и у благовременом року, Општинска изборна комисија Фоча (у даљем тексту: Изборна комисија) је, након увида и провјере у базу података којом располаже Центар за бирачки списак, извршила оцјену појединачних кандидатских листа, оцјеном основаности сваког појединачног приједлога са аспекта испуњавања посебних услова које морају испуњавати предложени кандидати, као и састава кандидатских листа са аспекта полне заступљености, у складу са тачкама 15. и 20. Упутства.

Након оцјене сваког појединачног приједлога, Изборна комисија је, на основу тачке 22. Упутства и члана 10. Одлуке, извршила овјеру кандидатских листа, према редослиједу кандидата и овлашћених предлагача који је утврђен у поступку жријебања предлагача за додјелу мјеста у бирачким одборима.

Изборна комисија није уважила приједлоге који нису састављени у складу са наведеним прописима, па није овјерила потпуне кандидатске листе, односно предложене кандидате са кандидатских листа који нису испуњавали тражене услове, а који су наведени према редном броју, презимену и имену предложеног кандидата, ознаке његовог предлагача, Савјета мјесне заједнице и разлога за изузимање од овјере кандидатске листе, на начин као што слиједи:

 1. ПАВЛОВИЋ ГОРАН  –  Демократски  савез  –  ДЕМОС, кандидат за Савјет МЗ Центар, са пребивалиштем у МЗ Горње Поље,
 2. ВРЕЋО СЛАВИЦА –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Душаново, са пребивалиштем у МЗ Челиково Поље,
 3. ВУКОВИЋ ВАЊА –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Рјечица, са пребивалиштем у МЗ Душаново,
 4. БЛАГОЈЕВИЋ СЛАЂАНА  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Јошаница, са пребивалиштем у МЗ Лазарево,
 5. ЦРНЕТА ЕНВЕР  –  СДА  –  Странка  демократске  акције, кандидат за Савјет МЗ Јошаница, са пребивалиштем у Устиколини, Федерација БиХ,
 6. ТРИВУН РАДОМИР –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Козја Лука, са пребивалиштем у МЗ Миљевина,
 7. ЋЕХА АДРИЈАНА –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Драгочава, са пребивалиштем у МЗ Доње Поље,
 8. ВУКОВИЋ МОМИРКА  –  Народни  демократски  покрет, кандидат за Савјет МЗ Годијено, са пребивалиштем у МЗ Центар,
 9. МЛАЂЕНОВИЋ МЛАДЕН  –  Савез  независних  социјалдемократа  –  СНСД, кандидат за Савјет МЗ Мештревац, са пребивалиштем у МЗ Лазарево.

Изборна комисија је оцијенила да су све кандидатске листе састављене на начин да испуњавају услове у погледу полне заступљености кандидата.

Сходно предњем, на основу законских овлашћења у поступању, као и одредби из тачке 22, а у вези т. 15, 16, 17. и 20. Упутства о организовању и спровођењу избора за чланове савјета мјесне заједнице и тачки V и X, а у вези тачки VIII, IX и XI. Одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета мјесних заједница на подручју општине Фоча, одлучено је као у диспозитиву Рјешења.

 

Против Рјешења овлашћени предлагачи и субјекти могу уложити приговор, који се доставља Изборној комисији, у року од 24 сата од дана достављања, односно објављивања Рјешења.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

–  Виде  Вуковић

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »