ОДЛУКA о једнократној помоћи трудницама за пренатални тест

Начелник  општине Фоча на основу чл. 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19, 61/21) и члана 63. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр. 08/17), доноси

 

ОДЛУКУ

о једнократној помоћи трудницама за пренатални тест

 

I

             Признаје се право на једнократну новчану помоћ трудницама у износу од 300,00 КМ које раде пренатални тест у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, а имају пребивалиште на подручју општине Фоча.

 

II

             За реализацију ове  одлуке задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности које на основу достављених докумената утврдђује право на једнократну новчану помоћ.

Уз захтјев за рефундацију средстава потребно је приложити:

– потврду о пребивалишту ,
– копију уплатнице (извода) којом се доказује да је плаћен тест или копију пренаталног теста и
– копију текућег рачуна.

III

             Одјељење за финансије ће исплату извршити из Буџета са позиције 63 конто 4161 – Подршка наталитету.

IV

             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном гласнику општине Фоча“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Милан Вукадиновић

 

proba zadnja(11)
Подели

Наши пријатељи

Translate »