ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 1“ У ФОЧИ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1- 151/21

Датум, 26.10.2021. године

На основу члана 48. став 6 Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15,3/16 и 84/19), Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове Општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ДИЈЕЛА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР 1“ У ФОЧИ

I

Јавна расправа о измјенама и допунама дијела Регулационог плана „Центар 1“ у Фочи, чији су инвеститори Лугоњић Давор и Њуховић Гордана, одржаће се 01.11.2021 године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

II

  1. Измјене и допуне Плана обухватају парцеле означене као к.ч. број 1668/1, 1668/2 и 1668/3, к.о. Фоча чији је власник Њуховић Гордана из Фоче, парцелу означену као к.ч. број 1670 к.о. Фоча и дијелове парцела означених као к.ч. број 1671 и 4098, к.о. Фоча, чији је власник Општина Фоча.
  2. 2. Површина предвиђених измјена обухвата износи око 1.004m2.

Инвеститори израде измјена Плана су Лугоњић Давор и Њуховић Гордана. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове а носилац израде Плана је „РАДИС“ д.о.о. Источно Сарајево.

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

Подели

Наши пријатељи

Translate »