НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1-

Датум, 25.11.2021. године

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (пета измјена) број: 01-022- 70/19 од 27.06.2019. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, утврђује

 

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН
ПОЉЕ“ (пета одлука о приступању изради измјена и допуна плана број: 01-022-70/19
од 27.06.2019. године), ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР МИЈОВИЋ БОРО ИЗ ФОЧЕ

 

I

Нацрт Плана који је урађен од стране „ПРОЈЕКТ“а.д. Бања Лука у новембру 2021.године се ставља на јавни увид у времену од 25.11.2021 до 25.12.2021.године. Нацрт плана се излаже у Шалтер сали општине Фоча што укључује и просторије Мјесне заједнице Челиково Поље и у просторијама „ПРОЈЕКТ“А.Д. Бања Лука који је носилац израде плана.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.

III

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча.

 

 

                                                                                                                                                                                        Начелник

Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инг.арх.

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »