НАЦРТ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНУ ЗОНУ ЛИВАДЕ, ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

Нацрт Плана који је урађен од стране „ПУТ ИНЖИЊЕРИНГ“д.о.о.. Требиње број: 229- 09/Н/21 од децембра 2021.године се ставља на јавни увид у времену од 17.12.2021 до 17.01.2022.године. Нацрт плана се излаже у Шалтер сали општине Фоча што укључује и просторије Мјесне заједнице Ливаде и у просторијама „ПУТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње који је носилац израде плана.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради Општине Фоча

Подели

Наши пријатељи

Translate »