Позив за Десету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 14.12.2021. године

Десета редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у уторак, дана  14.  децембра  2021.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 10.00  часова.

За Десету редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Деветој сједници, од 3. децембра 2021. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

 

 1. Записник са Девете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 11. 11. 2021. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Девете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 11. 11. 2021. године,
 3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета Општине Фоча за 2022. годину,
 4. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча за 2022. годину,
 5. Приједлог Програма рада Скупштине Општине Фоча за 2022. годину,
 6. Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30. 11. 2021. године,
 7. Приједлог одлуке о братимљењу Општине Фоча са Општином Херцег Нови,
 8. Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

 1. Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча:

1)  Разрјешење вршилаца дужности чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,

 1. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период јануар – децембар 2021. године,
 2. Информација о реализацији иницијатива одборника,
 3. Одговори на одборничка питања,
 4. Одборничка питања,
 5. Иницијативе одборника,
 6. Текућа питања.

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак представљају тачке 8. и 9. за које ће се радни материјал доставити накнадно, након што се утврде приједлози, за које је, у складу са Законом о систему јавних служби, надлежан Начелник Општине Фоча.

За тачке 13, 14. и 15. нису предвиђени посебни радни материјали.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »