ЗЛАТНА ПЛАКЕТА Општинској изборној комисији од стране ЦИК-а БиХ

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА

за благовременост и тачност достављених резултата, односно прецизност попуњених образаца и за проведбу изборних активности у складу са утврђеним роковима.

 

Општинска изборна комисија Фоча показала је изузетно залагање, знање и професионализам у обављању дужности и послова који су, у складу са законом, у надлежности изборних комисија. Сарадња Општинске избоме комисије Фоча са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине је на високом нивоу, а и Општинска изборна комисија Фоча је присутна на свим обукама, конференцијама и састанцима које организује Централна избома комисија Босне и Херцеговине. Овакав приступ обавезама може служити као примјер одговорног односа и успјешног савладавања изазова пред којим се налази изборна администрација у припреми и спровођењу избора. Као изборна комисија, приликом провођења избора суочава се са повећаним обимом послова које, уз изузетно залагање предсједника и свих чланова избоме комисије успјешно савладава.

Општинска изборна комисија Фоча броји пет чланова и то: Виде Вуковић предсједник, Бранимир Радовић -члан, Рефик Киселица -члан, Марина Стојановић-чланица и Ранка Станковић-чланица.

Општинска изборна комисија Фоча је сву потребну документацију доставила Централној избомој комисији Босне и Херцеговине на вријеме и без интервенција надлежног координатора, те је све избоме активности реализовала у прописаним роковима.

Такође, Општинска изборна комисија Фоча је успјешно организовала и провела изборе у условима епидемије изазване корона вирусом ЦОВИД-19.

Сви чланови Општинске изборне комисије Фоча показују висок степен професионалности и преданости у свом раду и учествују у свим активностима које организује Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.

Подели

Наши пријатељи

Translate »