Обавјештење о радном времену у вријеме јануарских празника

Радно вријеме угоститељских објеката и приређивача игара на срећу,  у складу са  наредбом републичког Штаба за ванредне ситуације,  у дане празника: 31/1, 1/2, 7/8,  и 13/14.  јануар  2022.  је од 06.00 до 02.00 часа ( наредног дана). Изузетак је 6. јануар – Бадњи дан,  када је радно вријеме угоститељских објеката од 06.00 до 18.00 часова, […]

ОДЛУКА О РАСПОРЕДУ ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 05/20)  и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), Начелник Општине […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014– 494 /21 Датум:23.12.2021.године     На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословнoг објекта – Планинарског дома у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање […]