ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ПЛАНУ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНУ ЗОНУ ЛИВАДЕ ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

Јавна расправа о Плану парцелације за пословну зону Ливаде чији је инвеститор Општина Фоча, одржаће се 18.01.2022.године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

План парцелације обухвата комплекс бивше касарне на Ливадама, као и простор између тог комплекса и локалног пута, укључујући и пут, односно парцеле означене као к.ч. бр. 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2255 и 2257 и дијелове парцела означених као к.ч. бр. 2159, 4075 и 4113, све к.о. Фоча.

Инвеститор израде Плана парцелације за пословну зону Ливаде је Општина Фоча. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, а носилац израде Плана је „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

javni poziv
Подели

Наши пријатељи

Translate »