Позив за 12. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 3.3.2022. године

Дванаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 3.  марта  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Дванаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Једанаестој сједници, од 22. фебруара 2022. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

 1. Записник са Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Једанаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 31. 1. 2022. године,
 3. Извјештај о раду Начелника Општине Фоча за 2021. годину,
 4. 4. Програм рада Начелника Општине Фоча за 2022. годину,
 5. Приједлог програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину,
 6. Приједлог програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину,
 7. Приједлог програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2022. годину,
 8. Приједлог програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2022. годину,
 9. 9. Приједлог програма утрошка средстава од водних накнада за 2022. годину,
 10. Приједлог одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Фоча у 2021. години,
 11. Приједлог одлуке о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 12. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2022. годину,
 13. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога регулационог плана за дио насеља Доље Поље „Студентски дом број 2“ општина Фоча,
 14. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника Одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Општинске управе Општине Фоча,
 15. Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча,
 16. Приједлог одлуке о оснивању Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче,
 17. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Фоча 2“ Фоча,
 18. Избор и именовање руководиоца Пословне јединице Апотека „Чајниче“ Чајниче,
 19. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча:

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање директора Јавне здравствене установе „Апотека Фоча“ Фоча,

 1. Разрјешење и избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча:

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Центра за културу и информисање Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање директора Центра за културу и информисање Фоча,

 1. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча:

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање директора Јавне установе Центар за социјални рад Фоча,

 1. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу оставке,

2)  Избор и именовање директора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

 1. Разрјешење и избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча:

1) Разрјешење вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање директора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

 1. Разрјешење чланова и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча:

1) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Туристичка организација Општине Фоча,

 1. Разрјешење чланова и избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча:

1) Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Музеј „Стара Херцеговина“ Фоча,

 1. Информација о стању рјешавања управних предмета у 2021. години,
 2. Информација о положају расељених лица, повратника и корисника алтернативног смјештаја на подручју општине Фоча,
 3. Одговори на одборничка питања,
 4. Одборничка питања,
 5. Иницијативе одборника,
 6. Текућа питања.

 

Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке 17. и 18. за које ће се доставити радни материјал након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за наведене позиције.

За тачке 29, 30. и 31. нису предвиђени посебни радни материјали.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић  

 

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »