Радно вријеме дежурних апотека у фебруару и марту

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19), тачка III, подтачка 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању радног времена трговинских, занатских и услужних дјелатности на подручју Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча”, број 05/20) и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча”, број 08/17),

Начелник Општине Фоча, доноси
ОДЛУКУ

О РАСПОРЕДУ
ДЕЖУРНИХ АПОТЕКА


НАЗИВ АПОТЕКЕРАДНО ВРИЈЕМЕ од 08 до 14 часова                РАД ПУТЕМ ПРИПРАВНОСТИ од 14 до 08 часова наредног дана
ЈЗУ„EXPERA PHARMACY” (Једно продајно мјесто по сопственом избору6. фебруар 2022. године6/7 фебруар 2022. године
ЈЗУ„ЦРВЕНА АПОТЕКА”13. фебруар 2022. године13/14 фебруар 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА”20. фебруар 2022. године20/21 фебруар 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча (Једно продајно мјесто по сопственом избору)27. фебруар 2022. године27/28 фебруар 2022. године
ЈЗУ „EXPERA PHARMACY” (Једно продајно мјесто по сопственом избору6. март 2022. године6/7 март 2022. године
ЈЗУ „ЦРВЕНА АПОТЕКА”13. март 2022. године13/14 март 2022. године
ЈЗУ „МОЈА АПОТЕКА”20. март 2022. године20/21 март 2022. године
ЈЗУ „АПОТЕКА” Фоча (Једно продајно мјесто по сопственом избору)27. март 2022. године27/28 март 2022. године

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду, са бројем телефона.

Подели

Наши пријатељи

Translate »