ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу редова вожње за усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча за 2022/23 годину

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине  Фоча, на основу члана 27. став 2.  Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију
на подручју општине Фоча   за 2022/23 годину

 

У складу са чланом 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број  47/17), позивају се заинтересовани превозници да Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча доставе редове вожње на усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча, са даљинаром и минималним временом вожње, најкасније до 03.03.2022. године.

 

 

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,
Оливера Елез

javni poziv
Подели

Наши пријатељи

Translate »