ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПРАВУ О РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА ДИО НАСЕЉА ДОЊЕ ПОЉЕ „СТУДЕНТСКИ ДОМ БРОЈ 2“ ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА

Јавна расправа о Регулационом плану за дио насеља Доње Поље „Студентски дом број 2“ чији је инвеститор Општина Фоча, одржаће се 07.02.2022.године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча.

План обухвата простор од сјеверне границе помоћног фудбалског стадиона, на локацији Пијесак, до моста 9. мај, а налази се између ријеке Дрине и Светосавске улице, с тим да не обухвата постојећи низ гаража и стамбено – пословну зграду. У обухвату се налазе сљедеће парцеле, означене као: дио к.ч. број: 521/1, к.ч. број: 508/1, 508/2, 508/3, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 510/3, 511/1, 511/2, 512/2, 513, 514/1, 514/2, 514/3, 515, 516, 517, 521/19 и 521/45 и дио к.ч. број 4081/1, све к.о. Фоча.

Инвеститор израде Регулационом плану за дио насеља Доње Поље „Студентски дом број 2“ је Општина Фоча. Носилац припреме Плана је Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, а носилац израде Плана је „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

Позивају се заинтересована лица да присуствују јавној расправи.

 

javni poziv
Подели

Наши пријатељи

Translate »