ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу редова вожње за усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча за 2022/23 годину

javni poziv

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине  Фоча, на основу члана 27. став 2.  Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е   ЈАВНИ ПОЗИВ  за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију на подручју општине Фоча   за […]

Translate »