Обавјештење за јавност О достављању Студија утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектрана на ријеци Бистрици и то: ХЕ БЗ, ХЕ Б2а, и ХЕ Б1 на јавни увид

На основу закона о заштити животне средине 71/12, 79/15 и 70/20, чл.69. став З.и 6. те чл.70., даје се обавјештење о достављању Нацрта студије утицаја животну средину на јавни увид.

I

Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за хидроелектрану БЗ биће обезбијеђен у сали општине Калиновик у периоду од 23.03.2022. до 23.04.2022. године.

II

Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за хидроелектрану БЗ, Б2-а и Б1 биће обезбијеђен у сали општине Фоча у периоду од 23.03.2022. до 23.04.2022. године.

III

Јавност и заинтересована јавност могу за вријеме трајања јавног увида извршити увид у студије утицаја на животну средину у просторијама општине Калиновик радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

IV

Јавност и заинтересована јавност могу за вријеме трајања јавног увида извршити увид у студије утицаја на животну средину у просторијама општине Фоча радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

V

Јавна расправа о студији утицаја на животну средину за изградњу хидроелектране БЗ одржаће се у сали општине Калиновик 07.04.2022 године од 14:00 часова.

VI

Јавна расправа о студији утицаја на животну средину за изградњу хидроелектране БЗ, Б2-а и Б1 одржаће се у сали општине Фоча 08.04.2022 године од 10:00 часова.

VII

За вријеме Јавне расправе Инвеститор и представници овлаштене институције која је израдила студије утицаја на животну средину за ХЕ БЗ, ХЕ Б2-а и ХЕ Б1, Јавна научноистраживачка установа Институт за заштиту и екологију Републике Српске – Бања Лука одговараће и расправљати о питањима постављеним од стране стручњака и представника заинтересованих јединица локалне самоуправе, присутне и заинтересоване јавности.

VIII

Заинтересована јавност може у року од 15 дана од дана одржавања јавне расправе поднијети носиоцу пројекта и Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука примједбе и мишљење у вези са захтјевом и студијом утицаја у писаној форми.

Инвеститор:

Хидроелектане Бистрица д.о.о Фоча

Подели

Наши пријатељи

Translate »