НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена) број: 01-022- 104/21 од 30.09.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује:

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА (шеста измјена), ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР ОПШТИНА ФОЧА.

 

I

Нацрт Плана број: 475-12-Н/21 од априла 2022. године, који је урађен од стране „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње се ставља на јавни увид у времену од 27.04.2022. до 27.05.2022. године.

Нацрт Плана се излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Брод на Дрини, као и у просторијама „Пут Инжењеринг“ д.о.о. Требиње.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт Плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

III

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове у згради Општине Фоча.

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

Ранко Поповић, дип.инг.арх

Подели

Наши пријатељи

Translate »