Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

Пројекат ЕУ4АГРИ објављује јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан је 3,2 милиона КМ.

Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих производа, маркетиншких алата, те осигурање континуитета пословања и сигурног и здравог радног окружења.

Ко се може пријавити?

На јавни позив се могу пријавити обрти, предузетници, задруге и предузећа, микро, мала и средња предузећа, те сви пројекти који се искључиво односе на производњу производа за људску прехрану а у склопу сектора: прераде воћа, прераде гљива, љекобиља, зачинског биља, винарства и прераде маслина, прераде поврћа, прераде млијека, прераде меда, прераде меса, прераде јаја, прераде и конзервирање риба и прераде житарица.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив, те за пројекте дефинисане овим јавним позивом искључиво самостално.

Исти подносиоци пријава могу бити подржани кроз мјере подршке Пројеката до три (3) пута, узимајући у обзир све јавне позиве који ће бити објављени од стране Пројеката (од 2020. до 2024. године).

Средства подршке по једној пријави могу износити од 30.000 КМ до 350.000 КМ и могу се користити само за финанцирање прихватљивих трошкова (наведени износи не укључују ПДВ). Максималан износ тражене финанцијске подршке не може бити већи од 70% прихода оствареног у 2021. години или максимално 350.000 КМ. Суфинансирање мора бити новчано, те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Пријаве ће се подносити путем онлине платформе javnipoziv.undp.ba.

Инструкције за кориштење онлине платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Пријаве се могу поднијети од 05. маја 2022. године док је крајњи рок 07. јуни 2022. године до 17:00 сати. Пријаве поднесене кроз друге канале (пошта или емаил) се неће узети у разматрање.

Како се пријавити на јавни позив?

Корак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Корак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив:

Прилог 1-Образац-пријаве Пословни план
Прилог 1-Образац-пријаве Пројектни приједлог
Прилог 2а-Пословни-план-наратив

Прилог 2б – Пословни план
Прилог 2ц – Пројектни приједлог
Прилог 2д – Пројектни приједлог
Прилог 3-Писмо намјере о суфинансирању
Прилог 4 Листа за провјеру

Прилог 5-Рекапитулација-сировина
Прилог 6 -УН-глобални принципи
Прилог 7 -Изјава о повезаним лицима
Прилог 8-Изјава Подносиоца пријаве о броју радних мјеста која ће бити креирана

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта https://eu4agri.ba/postavi-pitanje постави-питање у периоду од 20.04. до 20.05.2022. године.

На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока се неће одговарати. Прије постављања питања заинтересовани подносиоци пријава требају пажљиво прочитате документ Смјернице за подносиоце пријава и постојећа питања и одговоре везане за овај јавни позив. Пројекат неће одговарати на већ одговорена питања.

Подели

Наши пријатељи

Translate »