Изграђена нова капела на гробљу Божовац

На градском гробљу Божовац у Фочи завршена је градња нове капеле и приступне стазе. Програмом уређења градског грађевинског земљишта за прошлу годину планирано је 20.000 марака за санацију капеле на градском гробљу Божовац. Због лошег стања старе капеле локална заједница обезбиједила је додатна средства од 32.000 марака за изргадњу потпуно нове капеле и приступне стазе […]