НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ФОЧА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ,
СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број:06-36-1-сл/22

Датум, 11.05.2022. године

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (седма измјена) број: 01-022- 117/21 од 11.11.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује:

НАЦРТ

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ (седма измјена), ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР АЛЕКСАНДАР ПАПРИЦА.

I

Нацрт Плана број: 691/21 од априла 2022. године, који је урађен од стране „Пројект“ а.д. Бања Лука се ставља на јавни увид у времену од 12.05.2022. до 12.06.2022. године.

Нацрт Плана се излаже у Шалтер сали Општине Фоча, а што укључује и Мјесну заједницу Брод на Дрини, као и у просторијама „Пројект“ а.д. Бања Лука.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предложени Нацрт Плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова за вријеме трајања јавног увида.

Књига примједби се налази у Шалтер сали Општине Фоча.

III

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове у згради Општине Фоча.

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење, стамбено комуналне послове,

Ранкпо Поповић, дип. инг.арх

Подели

Наши пријатељи

Translate »