ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина

01

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 203 /22 Датум: 20.06. 2022.године На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о. Фоча

oglas

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 204/22 Датум: 20.06.2022.године На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за издавање у закуп закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о.Фоча(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима […]