Влада Српске: Долина ријеке Таре од данас заштићено подручје

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се заштићеним проглашава подручје клисурасто-кањонске долине ријеке Таре као заштићени пејзаж, категорија V – парк природе, под називом Парк природе „Тара“.
Парк природе „Тара“ простире се на подручју општине Фоча, у укупној површини од 14.453,38 ha.
Основне вриједности Парка природе „Тара“ чине клисурасто-кањонска долина ријеке Таре са бројним брзацима, слаповима и буковима, живописни пејзажи, разноврсни екосистеми и станишта, те реликтне и ендемичне биљне заједнице.
На цјелокупној површини Парка природе „Тара“ установљавају се режими заштите II и III степена. Управљање Парком природе „Тара“ повјерава се Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“,  Шумском газдинству „Маглић“ у Фочи.
Проглашавањем Парка природе „Тара“ повећава се површина под заштитом на 67.986,96 ha,  што представља 2,75% територије Републике Српске, а укупан број заштићених подручја сада је 32.
Подели

Наши пријатељи

Translate »