Позив за 15. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, уторак, 21.7.2022. године

Петнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 21.  јула  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Петнаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Четрнаестој сједници, од 11. јула 2022. године, утврдио сљедећи       

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА  

1.  Записник са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. јуна 2022. године,
2. Информација о реализацији закључака са Четрнаесте редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 7. јуна 2022. године,
3. Приједлог одлуке о начину и условима продаје земљишта у својини Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта Дома за старија лица Фоча и других смјештајних капацитета, 
4.  Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. бр. 1670, 1671/2 и 4098/2 уписане у Лист непокретности број: 327/12 к.о. Фоча, путем непосредне погодбе,
5.  Приједлог одлуке о куповини непокретности означене као к.ч. број: 232/4 к.о. Јошаница,
6. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (седма измјена),
7. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ Фоча (осма одлука о измјени плана),
8.  Извјештај о реализацији годишњег плана рада Општинске управе Општине Фоча, у складу са реализацијом Стратегије развоја општине Фоча за 2021. годину,
9. Разрјешење чланова и избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча:
1)  Разрјешење чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча по основу истека мандата,
2)  Избор и именовање чланова Одбора за жалбе Општинске управе Општине Фоча,
10. Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка школа Фоча, испред јединице локалне самоуправе,
11.  Информација о раду Општинске организације Црвени крст Фоча за 2021. годину,
12.  Информација о стању запослености на подручју општине Фоча,
13.  Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча,
14. Информација о активностима удружења грађана и невладиних организација са подручја општине Фоча у 2021. години,
15. Информација о стању у области борачко инвалидске заштите на подручју општине Фоча,
16. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензионера општине Фоча,
17.  Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча,
18.  Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча,
19.  Информација о стању у области шумарства и дрвопрераде,
20. Информација о стању у области лова и риболова на подручју општине Фоча,
21.  Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча,
22.  Информација о стању у области заштите животне средине на подручју општине Фоча,
23.  Информација о стању у области цивилне заштите и заштите од пожара на подручју општине Фоча,
24. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за период јануар јун 2022. године,
25.  Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју општине Фоча,
26. Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Фоча,
27.  Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Фоча,
28.  Одговори на одборничка питања,
29.  Одборничка питања,
30.  Иницијативе одборника,
31.  Текућа питања.


Напомена:

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.
Изузетак од наведеног представљају:
–  тачка 10. Избор једног члана Школског одбора Јавне установе Основна музичка школа Фоча, испред јединице локалне самоуправе, за коју ће се материјал доставити након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за избор, 
–  тачке: 29, 30. и 31. за које нису предвиђени посебни радни материјали.  

У прилогу позива достављени су:
–  Записник са Четрнаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 11. јула 2022. године,
–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 7. од 8. 6. 2022. године,
–  Извјештаји сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча (Комисија за вјерска питања, Комисија за праћење статуса пензионера, Савјет за спорт).

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ
 Срђан  Драшковић  

skupstina
Подели

Наши пријатељи

Translate »