Изабран извођач радова зграде за младе брачне парове

 

Дана 16.08.2022. године је одржана лицитација у сали број 31 Општине Фоча по јавном позиву  за   продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча  и  избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи.

Као најповољнији понуђач је изабран „Конструктор“ д.о.о Фоча који је понудио цијену од 61.000,00 КМ са ПДВ-ом за грађевинску парцелу означену као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча и цијену 1м2 нето површине стана која износи 1.590,00 КМ/м2 са ПДВ-ом.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Милан Вукадиновић, дипл.инг.ел

Подели

Наши пријатељи

Translate »