ЈАВНИ УВИД У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА Б-2а“ НА РИЈЕЦИ БИСТРИЦИ

Број:06-360-16/22

Датум, 26.08.2022. године

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за пројекат изградње хидроелектране „Бистрица Б-2а“ на ријеци Бистрици, општина Фоча, инсталисане снаге 7,243 МАУ, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) и чланом 2. и 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају Еколошку дозволу („Службени гласник Ребулике Српске“, број: 124/12, објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БИСТРИЦА Б-2а“ НА РИЈЕЦИ БИСТРИЦИ, ОПШТИНА ФОЧА, ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 7,243 МУУ, КОЈИ СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ БАЊА ЛУКА, ОД АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ

I

Позива се заинтересована јавност да извши увид у садржину Доказа у згради Општине Фоча, шалтер сала – шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова. Докази су објављени и на интернет страници Општине Фоча.

II

Заинтересовани грађани, правна и физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7 до 15 часова. Књига примједби се налази у шалтер сали – шалтер број 3. Сва додатна облазложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове, Општине Фоча.

III

Јавни увид у Доказе траје до 26.09.2022. године.

НАЧЕЛНИК

Одјељења за просторно уређење,стамбено комуналне послове,

Ранко Поповић

Подели

Наши пријатељи

Translate »