Пројекти заштите околиша за организације цивилног друштва које се баве питањима младих у Bосни и Xерцеговини

Позив за подношење пријава за додјелу бесповратних средстава је једна од активности у склопу пројекта Јачање Зелене мреже, који имплементира и суфинансира Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), уз финанцијску подршку Италијанске амбасаде у БиХ. Овај пројект се проводи у сарадњи са организацијама цивилног друштва (ОЦД) које се баве питањима младих у Босни и Херцеговини (БиХ), неформалним групама младих и младим појединцима активнима у области заштите животне околине.

Јавни позив за подношење пријава има за циљ пружити подршку јачању и ширењу Зелене мреже. Као резултат, очекује се да су млади људи из различитих средина широм земље повезани кроз омладински активизам, а њихова сарадња доприноси заштити животне околине и борби против климатских промјена.

Уз УНДП у БиХ овај Јавни позив суфинансира Италијанска амбасада у БиХ.

У складу с горе наведеним, овај Јавни позив за подношење приједлога пројеката се односи на сљедеће теме:

Тема 1: Организирање волонтерских акција чишћења, уређења зелених површина, језера, ријека и других простора од јавног интереса и пошумљавања површина.

Тема 2: Подизање еколошке свијести кроз различите активности, програме и кампање које заговарају еколошке идеје.

Напомена: Пријава се може такође односити на прву, другу или комбинирано обје теме овога јавног позива.

Подноситељи пријава пројекте требају реализирати у партнерству с најмање још једном организацијом цивилног друштва, неформалном групом или појединцем из другог географског подручја, односно са сједиштем у другој јединице локалне самоуправе у БиХ.

Подноситељ пријаве може поднијети више од једнога пројектног приједлога по овом Јавном позиву с напоменом да само један пројектни приједлог може бити одобрен.

Подноситељи пријава на обје теме требају прочитати детаљне информације у одјељку 2.1 Смјерница.

Позивају се сви заинтересирани и квалифицирани потенцијални подноситељи пријава, који желе судјеловати у овој активности пројекта, да доставе своје приједлоге пројеката, укључујући и сву пратећу документацију, најкасније до понедјељка, 12.9.2022. године до 17:00 сати. Све пријаве слати искључиво на адресу:

Развојни програм Уједињених нација (УНДП)

UN House

Змаја од Босне бб, 71 000 Сарајево, БиХ

Пројект „Јачање Зелене мреже“

Сва додатна питања у вези овог позива се могу доставити искључиво путем електронске поште, најкасније 7 дана прије истека рока за подношење пријава, са јасно назначеним називом позива у предмету поруке, и то на сљедећу е-маил адресу: registry.ba@undp.org Молимо да у е-маил-у назначите да се питања односе на пројек Јачање Зелене мреже.

Непосредно након објаве Јавног позива пројект Јачање Зелене мреже ће организирати инфо сесије тијеком којих ће се презентовати сви аспекти Јавног позива те појаснити услови и критеријуми. Поред овога, тијеком сесија потенцијални подносиоци пријава ће имати прилику постављати питања о Јавном позиву.

Подели

Наши пријатељи

Translate »