ЈАВНИ УВИД у План скспропријације за изградњу нове трасе магистралног пута М1-109 (М-20), Гацко – Фоча, поддионица Тјентиште – Брод на Дрини

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-1-170

Датум, 14.09.2022. године

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове поступајући по допису Правобранилаштва Републике Српске број: ЈП-28/22 од 12.09.2022. године у поступку утврђивања општег интереса за изградњу нове трасе магистралног пута М1-109 (М-20), Гацко – Фоча, поддионица Тјентиште – Брод на Дрини, у складу са чланом 17. став 4. Закона о експропријацији („Службени гласник Републике Српске” број: 112/06,37/07,66/08,110/08 и 79/15), објављује

ЈАВНИ УВИД
у План скспропријације за изградњу нове трасе магистралног
пута М1-109 (М-20), Гацко – Фоча, поддионица Тјентиште –
Брод на Дрини

I

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Плана експропријације за изградњу нове трасе магистралног пута М1- 109 (М-20), Гацко – Фоча, поддионица Тјентиште – Брод на Дрини

II

План експропријације је израђен у складу са Стручним мишљењем и Урбанистичко-техничким условима који су урађени од стране „АС8 8Т1ЈП1О“ д.о.о. Бања Лука те Локацијским условима издатим од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију број: 15.02-364-28/22 од 16.03.2022. године.

III

План се излаже на јавни увид у Шалтер Сали Општине Фоча- шалтер број 3, гдје се и налази књига примједби. План експропријације са пратећом документацијом се излаже на јавни увиду у периоду од 19.09.2022. до 03.10.2022 године у времену од 07 до 15 часова, када се могу дати примједбе и уписати у књигу примједби.

IV

За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове Општине Фоча.

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »