Позив за 16. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча

Шеснаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 27.  октобра  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

За Шеснаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Петнаестој сједници, од 18. октобра 2022. године, утврдио сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 15. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, 21.7.2022. године

2. Информација о реализацији закључака са 15. редовне сједнице СО Фоча од 22.7.2022.

3. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за период јануар – јун 2022. године

3.1. Образложење Извјештаја о извршењу Буџета Општине Фоча

4. Приједлог одлуке о утрошку неутрошених средстава из 2021. године у 2022. години …

5. Приједлог одлуке о куповини непокретности – стана, гарсоњере у насељу Миљевина

6. Пр. одлуке о неизграђеног ГГЗ к.ч. 521 к.о. Фоча путем непосредне погодбе

7. Пр. одлуке о приступању Измјена и допуна дијела РП Горње Поље Фоча

8. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о пословним зградама, посл. просторијама и гаражама

10. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча за 2021-2022. годину

10.1. Одлука Управног одбора о усвајању Извјештаја о раду

11. Програм рада ЈУ Дјечији вртић Чика Јова Змај Фоча за 2022-2023. годину

11.1. Одлука Управног одбора о усвајању Програма рада

12. Извјештаји за период јануар – јун 2022. године о стању у области инспекција Општинске управе Општине Фоча:

1)  Инспекција за храну и ветеринарска инспекција,

2)  Тржишна инспекција,

12.3. Извјештај Урбанистичко-грађевинске инспекције за период јануар – јун 2022. године

12.4. Извјештај Водне инспекције за период јануар – јун 2022. године

12.5. Извјештај Комуналне полиције за период јануар – јун 2022. године

13. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча:

1)  Разрјешење члана Комисије за избор и именовање по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

2)  Избор једног члана Комисије за избор и именовање,

3) Разрјешење члана Одбора за здравље по основу престанка мандата одборника у Скупштини Општине Фоча,

4)  Избор једног члана Одбора за здравље,

14. Информација о стању у области образовања, са освртом на упис ученика у школској 2022 – 2023. години

15. Одговори на одборничка питања

16. Одборничка питања,

17. Информација о реализацији иницијатива одборника октобар 2022.

18. Иницијативе одборника,

19. Текућа питања.

Позив за 16. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 27.10.2022. године

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају:

–  тачка 12.2) Извјештај за период јануар – јун 2022. године о стању у области Тржишне инспекције Општинске управе Општине Фоча,

–  тачка 13. Разрјешење и избор чланова сталних радних тијела Скупштине Општине Фоча, за коју ће се материјал доставити након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за избор,

–  тачке: 16, 18. и 19. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Петнаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 18. октобра 2022. године,

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

 Срђан  Драшковић

Подели

Наши пријатељи

Translate »