Позив за 18. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 15.12.2022. године

Осамнаеста редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 15.  децембра  2022.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

 

За Осамнаесту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Седамнаестој сједници, од 7. децембра 2022. године, утврдио сљедећи

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 16. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 27.10.2022. године

2. Записник са 17. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 15.11.2022. године

3. Информација о реализацији закључака са 17. редовне сједнице СО Фоча од 15.11.2022.

4. Приједлог одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину

4.1. Приједлог ребаланса буџета Општине Фоча за 2022. годину5. Приједлог одлуке о усвајању Буцета Општине Фоча за 2023. годину

5. Приједлог одлуке о усвајању Буцета Општине Фоча за 2023. годину

5.1. Приједлог буџета Општине Фоча за 2023. годину

6. Приједлог одлуке о извршењу Буџета Општине Фоча за 2023. годину

7. Приједлог програма рада Скупштине Општине Фоча за 2023. годину

8. Пр. одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела РП Центар 1

9. Пр. одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела РП Доње Поље

10. Пр. одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела РП Доње Поље

11. Пр. одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела РП Чоходор Махала

12. Пр. одлуке о измјенама и допунама Одлуке о … наплати паркирања

13. Приједлог одлуке о отпису ненаплативих потраживања са 30.11.2022. године

  1. Разрјешење и избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера,

1)  Разрјешење члана Комисије за праћење статуса пензионера по основу наступа смрти,

2)  Избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера,

  1. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за период јануар – јун 2022. године,

16. Информација о стању у области туризма на подручју општине Фоча за 2022. годину

17. Информација о стипендирању студената у школској 2021- 2022. години

18. Информација о квалитету воде за пиће на подручју општине Фоча за 2022. годину

19. Одговори на одборничка питања

  1. Одборничка питања,

21. Информација о реализацији иницијатива одборника децембар 2022

  1. Иницијативе одборника,
  2. Текућа питања.

Позив за 18. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 15.12.2022. године

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 11. од 16. 11. 2022. године.

Напомена:

 

У прилогу позива достављени су:

–  Записник са Седамнаесте сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 7. децембра 2022. године,

–  „Службени  гласник Општине Фоча“, број 11. од 16. 11. 2022. године.

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају:

–  тачка 14. Разрјешење и избор једног члана Комисије за праћење статуса пензионера, за коју ће се радни материјал доставити након што Комисија за избор и именовање утврди приједлог за избор,

–  тачке: 20, 22. и 23. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због важећих епидемиолошких мјера заштите у условима пандемије Covid – 19 усљед вируса корона не могу присуствовати сједницама Скупштине, због ограниченог броја лица која могу бити присутна у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »