Јавни увид у доказе уз захтјев за издавање еколошле дозволе за изградњу асфалтне базе индустријској зони Брод на дрини

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву “Србињепутеви“ д.о.о. Фоча, Баљево Поље, Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за изградњу асфалтне базе капацитета 160 1/К у индустријској зони Брод на Дрини, на земљишту означеном као к.ч. 201/1, к.о. Брод, Општина Фоча, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити […]

Translate »