ЈАВНИ КОНКУРС за утврђивање листе овлаштених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју општине Фоча

Позивају се правна и физичка лица која имају лиценцу за: израду техничке документације, ревизију техничке документације, грађење или стручни надзор над грађењем објекта, вршење енергетског прегледа објекта, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, да у року од 20 дана рачунајући од дана објављивања овог конкурса, доставе своје пријаве на […]

Translate »