Позив за 24. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 19. 7. 2023. године

Двадесет четврта редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у сриједу, дана 19.  јула  2023.  године, у великој сали Центра за културу и информисање Фоча, у Фочи, са почетком у 9.00  часова.

 

 

За Двадесет четврту редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, Колегијум Скупштине је, на својој Двадесет трећој сједници, од 11. јула 2023. године, утврдио сљедећи

 

 

ПРИЈЕДЛОГ  ДНЕВНОГ  РЕДА

1. Записник са 23. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 1. јуна 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 23. редовне сједнице СО Фоча од 1. 6. 2023. године

3. Пр. правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасно-спасилачкој јединици Фоча

4. Пр. одлуке о продаји неизграђеног ГГ земљишта означеног као к.ч. број 521-51

5. Пр. одлуке о диоби непокретности у Јелечу, у Фочи, означених као к.ч. бр. 26541- и 2654-2, уписаних у ПЛ број 230 КО Јелеч

6. Приједлог одлуке о усклађивању акта о оснивању Јавне установе Центар за културу и информисање Фоча

7. Извјештај о реализацији годишњег плана рада Општинске управе Општине Фоча у складу са Стратегијом развоја Општине Фоча за 2022. годину

8. Разрјешење директора и избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча:

1)  Разрјешење директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча по основу истека мандата,

2)  Избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча,

9. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча:

1)  Разрјешење чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча по основу истека мандата,

2)  Разрјешење чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча по основу истека мандата,

3)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча,

4)  Избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча,

10. Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Фоча у име Општине Фоча, као јединице локалне самоуправе,

11. Информација о раду спортских клубова са подручја општине Фоча 12. Информација о стању у области културе на подручју општине Фоча

13. Информација о стању у области пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Фоча

14. Информација о стању у области шумарства, лова и риболова на подручју општине Фоча

15. Информација о мјесним заједницама на подручју општине Фоча

16. Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју општине Фоча

17. Информација о стању у области насиља у породици на подручју општине Фоча

18. Информација о стању у области борачко-инвалидске заштите на подручју општине Фоча

19. Информација о материјалном, здравственом и стамбеном положају пензионера општине Фоча

20. Информација о стању у области цивилне заштите и заштите од пожара

21. Информација о стању у области здравствене заштите на подручју општине Фоча

22. Информација о стању у области социјалне и дјечије заштите на подручју општине Фоча

23. Информација о реализацији иницијатива одборника, јул 2023. године

24. Одговори на одборничка питања, са 23. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

25. Одборничка питања,

26. Иницијативе одборника,

27. Текућа питања.

Позив за 24. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, сриједа, 19. 7. 2023. године

 

Напомена:

 

У прилогу овог позива достављени су радни материјали за предложене тачке дневног реда.

Изузетак од наведеног представљају тачке: 25, 26. и 27. за које нису предвиђени посебни радни материјали.

 

Такође, радни материјали нису достављени за тачке:

  1. Разрјешење директора и избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Фоча,
  2. Разрјешење чланова Управног одбора и избор и именовање чланова Управног одбора јавних установа чији је оснивач Општина Фоча,
  3. Избор и именовање једног члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Фоча у име Општине Фоча, као јединице локалне самоуправе.

За ове тачке радни материјал ће се доставити након што своје приједлоге за избор и именовање доставе: конкурсна Комисија за избор (тачке 8. и 9) и Комисија за избор и именовање (тачка 10).

 

У прилогу позива достављени су и:

–  Записник са Двадесет треће сједнице Колегијума Скупштине Општине Фоча, од 11. јула 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 10. од 27. 4. 2023. године,

–  „Службени гласник Општине Фоча“, број 11. од 2. 6. 2023. године.

 

Позив се доставља и удружењима грађана и осталим субјектима јавности, ради упознавања с радом Скупштине Општине Фоча, који због ограниченог простора не могу бити присутни у сали за одржавање сједнице Скупштине.

Удружења грађана и остали субјекти који имају намјеру и потребу да присуствују сједници и учествују у раду Скупштине у оквиру предложених тачака дневног реда, дужни су да се пријаве предсједнику Скупштине или секретару Скупштине.

 

С поштовањем,

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ

Срђан  Драшковић

Подели

Наши пријатељи

Translate »