ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп дијела пословног објекта – пословног простора у пословној зони Ливаде

На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22 и бр.10/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине […]

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – стана у Сарајеву

На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у ул. Трг ЗАВНОБиХ-а  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12)  Начелник општине […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп објекта – школе са двориштем у мјесту Заваит код Фоче

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014–  396 /22 Датум: 09.11.2022.године   На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22 и 10/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп дијела пословног објекта – пословног простора у пословној зони Ливаде

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014– 255 /22 Датум:11.08.2022.године     На основу члана тачке X и тачке XI Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини Општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“, бр.06/22) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима […]

ЈАВНИ ОГЛАС за продају сувласничког удјела Општине Фоча у парцели означеној као к.ч. број:1953/3 уписној у лист непокретности број: 2471 к.о. Фоча

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014-  259 /22 Датум: 01.08. 2022.године   На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају сувласничког удјела Општине Фоча у парцели  означеној као к.ч. број:1953/3 уписној у лист непокретности  број: 2471  к.о. Фоча  („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) […]

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају грађевинске парцеле означене као к.ч. број: 521/50 к.о. Фоча и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове у Фочи

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), у складу са одредбама Одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број: 6/22)  и  тачке […]

ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина

01

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 203 /22 Датум: 20.06. 2022.године На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о. Фоча

oglas

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 204/22 Датум: 20.06.2022.године На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за издавање у закуп закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о.Фоча(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима […]

ЈАВНИ ПОЗИВ: За продају грађевинске парцеле и избор инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне парове

javni poziv

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 58. Статута Општине Фоче („Службени гласник општине Фоча“, бр.8/17), у складу са одредбама Одлуке о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, број: 6/22) и тачке […]

ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима

oglas

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора […]

Translate »