ЈАВНИ ОГЛАС за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина

01

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 203 /22 Датум: 20.06. 2022.године На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број:1247 и к.ч. број: 1276 уписне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина („Службени гласник Општине Фоча“ број: 3/20 и 4/21) у […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о. Фоча

oglas

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф О Ч А Број:02-014- 204/22 Датум: 20.06.2022.године На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за издавање у закуп закуп непокретности- земљишта- означене као дио к.ч. број: 2253/1 к.о.Фоча(„Службени гласник општине Фоча“, бр. 16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима […]

ЈАВНИ ОГЛАС за избор кандидата за попуну резервног списка квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима/тима

oglas

На основу члана 2.13 став (1) тачка 3. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 11. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријаву кандидата за контролоре изборних резултата

oglas

На основу члана 2.13 став (1) тачка 8. Изборног закона БиХ (“Службени гласник Босне и Херцеговине”  бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20), а у вези с чланом 69. Правилника о провођењу избора у Босни и Херцеговини (“Службени гласник […]

ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2022. годину

oglas

Ј А В Н И О Г Л А С за додјелу финансијске помоћи намијењене за суфинансирање изградње, обнове и санације вјерских објеката и домова за 2022. годину 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА Предмет јавног огласа је додјела финансијских средстава вјерским заједницама и удружењима грађана, намијењених за суфинансирање изградње , обнове, санације вјерских објеката и домова […]

ЈАВНИ ОГЛАС за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2022. годину

oglas

Ј А В Н И О Г Л А С за подношење пријава за остваривање помоћи из Програма одрживог повратка за 2022. годину 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА Избор корисника за додјелу финансијске помоћи из Програма одрживог повратка за 2022. годину у циљу обезбјеђења услова за одрживост повратка , побољшања квалитета живљења, унапређења и јачања пољопривредне […]

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословног објекта – Планинарског дома у Фочи

  РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014– 494 /21 Датум:23.12.2021.године     На основу члана тачке III Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословнoг објекта – Планинарског дома у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.16/21) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање […]