Суфинансирање јавних набавки конзорцијума за иновације

Отворен је позив за достављање пројекних приједлога „Суфинансирање јавних набавки конзорцијума за иновације“ који се финансира из Програма ЕУ COSME 2014-2020. Рок за подношење пријава је 19. јануар 2021. године до 17:00 часова. Општи циљ Позива је да допринесе јачању конкурентности и одрживости предузећа ЕУ, унапређењу МСП која имају приступ тржишту јавних набавки и повећању […]

Отворен Трећи позив за достављање пројектних приједлога програма прекограничне сарадње БиХ – Црна Гора 2014-2020

01

У оквиру Програма прекограничне сарадње БиХ – Црна Гора 2014-2020 отворен Трећи позив за достављање пројектних приједлога. Рок за достављање концепт нота је 9. фебруар 2020. године до 16:00 часова. Општи циљ Позива је подршка одрживом развоју у прекограничном подручју између БиХ и Црне Горе заједничким акцијама заснованим на ефикасном коришћењу компаративних предности програмског подручја. […]

КОНКУРС за расподјелу средстава од игара на срећу у 2020. години у области породице

01

На основу члана 4. Правилника о посебним критеријумима и поступку за расподјелу средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 120/20), члана 6. Уредбе о критеријумима за утврђивање корисника и начину расподјеле средстава од игара на срећу („Службени гласник Републике Српске”, број 111/20) и члана 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте […]

КОНКУРС за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2020. години

влада

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA Трг Републике Српске број 1, телефон: 051/338-332, факс: 051/338-846, www.vladars.net e-mail: info@mpos.vladars.net   На основу члана 13. став 1. тачка 1. и члана 135. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у складу са чланом 9. став 1. тачке д) Правилника […]

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2020. години

влада

К О Н К У Р С за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији Републике Српске у 2020. години Министарство породице, омладине и спорта ће, у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске”, број 17/10 и 15/20) […]

ЈАВНИ ПОЗИВ пословним субјектима у Општини Фоча за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

01

ОПШТИНА ФОЧАНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, бр. 8/17), Начелник општине Фоча, расписује ЈАВНИ ПОЗИВпословним субјектима у Општини Фочаза ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 I-Предмет јавног позива Предмет овог […]