ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ПРИЈЕЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА АМБАСАДЕ РЕПУБЛИКЕ БУГАРСКЕ У БиХ

javni poziv

Амбасада Републике Бугарске у БиХ отворила је позив за подношење пројектних приједлога за дођелу бесповратних средстава. Рок за достављање пројектних приједлога је 30. јун 2022. године. Прихватљиви циљеви кандидованих пројеката су: 1. Повећан приступ образовању кроз савремени образовни процес и побољшање образовне инфраструктуре обезбјеђењем бољих услова за учење и наставу; 2. Обезбјеђивање боље здравствене заштите […]

ЈАВНИ ОГЛАС за додјелу финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења

oglas

Ј А В Н И О Г Л А С за додјелу финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења чија је основна дјелатност пружање помоћи расељеним лицима,интерно расељеним лицима, повратницима и избјеглицама за 2022. годину 1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА Предмет јавног огласа је додјела финансијске помоћи намијењене за финансирање рада удружења која су регистрована према […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЋЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број:06-36-1-сл/22 Датум, 11.05.2022. године На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ (седма измјена) […]

НАЦРТ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „БРОД НА ДРИНИ“ ФОЧА

На основу члана 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Измјена и допуна дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча (шеста измјена) број: 01-022- 104/21 од 30.09.2021. године, Одјељење за просторно уређење, стамбено – комуналне послове, утврђује: НАЦРТ […]

ЈАВНИ УВИД У СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРК ПРИРОДЕ „ТАРА“ И ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ТАРА“ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА I

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36- 1-сл Датум: 12.04.2022. године. Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву МИНИСТАРСТВА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Трг Републике Српске 1, Бања Лука за проглашење заштићеног подручја Парк природе „Тара“ на подручју општине Фоча и […]

Јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа

Пројекат ЕУ4АГРИ објављује јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа, вриједан је 3,2 милиона КМ. Овај јавни позив као и смјернице за потенцијалне подносиоце пријава се искључиво односе на мјеру подршке у прерађивачке капацитете пољопривредно-прехрамбене индустрије кроз увођење иновација и развој нових и/или унапређење постојећих […]

Јавни позив апликантима који су се пријавили за Пројекат “СЕЛЛС”

javni poziv

Општина Фоча и Caritas Швицарске објављују Јавни позив за достављање апликација/пријава за Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“. Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта СЕЛЛС односно, учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима. Позив је отворен […]

Обавјештење за јавност О достављању Студија утицаја на животну средину за пројекат изградње хидроелектрана на ријеци Бистрици и то: ХЕ БЗ, ХЕ Б2а, и ХЕ Б1 на јавни увид

На основу закона о заштити животне средине 71/12, 79/15 и 70/20, чл.69. став З.и 6. те чл.70., даје се обавјештење о достављању Нацрта студије утицаја животну средину на јавни увид. I Јавни увид у Нацрт студије утицаја на животну средину за хидроелектрану БЗ биће обезбијеђен у сали општине Калиновик у периоду од 23.03.2022. до 23.04.2022. […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ХУМ – ШЋЕПАН ПОЉЕ“ ОПШТИНА ФОЧА ЧИЈИ ЈЕ ИНВЕСТИТОР МИЈОВИЋ БОРЕ ИЗ ФОЧЕ

javni poziv

Јавна расправа о Измјени и допуни Регулационог плана „Хум – Шћепан Поље“ чији је инвеститор Мијовић Боре из Фоче, одржаће се 18.03.2022.године у времену од 11 до 12 часова у сали број 31 у згради Општине Фоча. План обухвата дио парцеле означене као к.ч. број 520 к.о. Хум, у површини од 4.500,00 м2 и обухвата […]

Jавни позив за додјелу сјеменског материјала

javni poziv

На основу споразума између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединице за координацију пољопривредних пројеката и општине Фоча, начелник општине Милан Вукадиновић расписао је јавни позив о додјели сјеменског материјала за прољећну сјетву за 2022. годину. Право учешћа имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно […]