Продужен Јавни позив за достављање апликација за пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву

Општина Фоча и швајцарски Каритас продужили су Јавни позив за достављање апликација/пријава за пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“. Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта и учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима. Позив је продужен до […]

Јавни позив за Пројекат Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву

Општина Фоча и швајцарски Каритас објављују Јавни позив за достављање апликација/пријава за Пројекат „Социо-економска одрживост и подршка локалном становништву Горње-дринске регије 2019 – 2023 (СЕЛЛС)“. Право учешћа на овом Јавном позиву имају корисници који су се пријавили на Предпозив пројекта и учествовали на тренингу за испуњавање апликационе форме са локалним партнерима. Позив је отворен од 21.06. […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ФОЧУ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17) и Одлуке о критеријумима и поступку за додјелу и престанак статуса удружења од јавног интереса за Општину Фочу („Службени гласник Општине Фоча“, брoj 8/23),  Начелник Општине Фоча  […]

Јавни оглас за продају земљишта

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ФОЧА НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Ф  О  Ч  А   Број:02-014- 131 /23 Датум: 12.04. 2023. године   На основу тачке II. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за продају непокретности – продаји непокретности означене као к.ч. број: 1250 и к.ч. број: 1271 уписaне у п.л. број: 51/2 к.о. Љубина  („Службени гласник Општине Фоча“ број: […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Републике Српске“, број: 8/17), Начелник општине Фоча објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ОГРАДЕ И ДЕКОРАТИВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ТРИ МОСТА У ФОЧИ: ДОЊИ И ГОРЊИ МОСТ НА РИЈЕЦИ ЋЕХОТИНИ […]

ЈАВНИ ПОЗИВ о додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2023. годину

javni poziv

У намјери да грађанима општине Фоча помогне у предстојећој прољетној сјетви Начелник општине Фоча, дана 30.03.2023. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ о додјели сјеменског материјала за прољетну сјетву за 2023. годину I ПРАВО УЧЕШЋА Право на учешће у имају незапослене особе, социјално и материјално угрожене особе са подручја општине Фоча које посједују властито пољопривредно земљиште или […]

ЈАВНИ КОНКУРС за утврђивање листе овлаштених правних и физичких лица за вршење техничког прегледа објеката на подручју општине Фоча

Позивају се правна и физичка лица која имају лиценцу за: израду техничке документације, ревизију техничке документације, грађење или стручни надзор над грађењем објекта, вршење енергетског прегледа објекта, издату од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, да у року од 20 дана рачунајући од дана објављивања овог конкурса, доставе своје пријаве на […]

ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу редова вожње за усклађивање и регистрацију на подручју општине Фоча за 2023/24 годину

01

Општинска управа – Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине  Фоча, на основу члана 27. став 2.  Закона о превозу у друмском саобраћају („ Службени гласник Републике Српске“,  број 47/17), о б ј а в љ у ј е   ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу редова вожње за усклађивање и  регистрацију на подручју општине Фоча   за […]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњеног радног мјеста у Професионалној ватрогасној јединици Општинске управе Фоча

На основу члана 160. став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 42/17), Начелник општине Фоча  р а с п и с […]

Отворен Други јавни позив за избор корисника станова у згради за младе брачне парове до 25. марта

Општина Фоча расписала је Други јавни позив младим брачним паровима за куповину стана у згради за младе брачне парове, с циљем рјешавања њиховог стамбеног питања по повољнијим условима од тржишних. Од 25. јануара расписан је Други јавни позив за подношење пријава за избор корисника за куповину стана у вишепородичном стамбеном објекту за младе брачне парове […]

Translate »